اتمام استقرار سیستم‌های یکپارچه مالی در شهرداری جعفریه قم (پروژه ستاره‌دار‌)

رایورز - با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در شهرداری جعفریه واقع در استان قم مبنی بر تغییر روش ثبت اطلاعات و نیز مکانیزه نمودن حوزه‌های مختلف کاری، با تلاش و همکاری مشترک کارشناسان طرفین طی مدتی کمتر از دو ماه، سیستم‌های حوزه‌ی مالی شهرداری جعفریه (شامل 6 ماژول) جایگزین و عملیاتی گردید.

 

این فرایند زمانی آغاز گردید که شهرداری جعفریه، یک ماه و نیم از سال مالی را پشت سر گذاشته و مجبور به انجام دادن کلیه فعالیت‌های تعدادی/ ریالی در تمامی حوزه‌ها از ابتدای سال بود. لذا علاوه براجرای دوباره کلیه‌ی فعالیت‌های قبلی با رویکرد جدید، مغایرت‌گیری و تطابق اطلاعات (با دو رویکرد متفاوت)، به موازات اجرای فعالیت‌های جاری در طول استقرار پروژه نیز اجتناب ناپذیر گشت.

 

دستاوردهای مهم اجرای این پروژه در شهرداری جعفریه به قرار زیر می‌باشد:

  • ایجاد یکپارچگی و حذف فواصل اطلاعاتی در کلیه واحدهای عملیاتی حوزه‌ی مالی
  • مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها
  • افزایش سرعت و دقت در انجام فعالیت‌های کاری و ثبت اطلاعات
  • افزایش سرعت در تهیه به موقع گزارشات مدیریتی مورد نیاز ذینفعان و اطمنیان از صحت آن‌ها