شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (آیلند) در جمع مشتریان رایورز

رایورز - استقرار سیستم‌های حوزه مالی رایورز در گروه شرکت‌های توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (آیلند)

 

گروه شرکت‌های توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (آیلند) با 24 پروژه در قالب 5 هولدینگ که شامل 24 شرکت مجزا هستند بوجود آمده و مشغول فعالیت می‌باشند. شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان به عنوان اولین Master Developer تخصصی گردشگری، طراحی ، ساخت و اجرای پروژه‌های بین المللی در حال فعالیت است که در حال حاضر تمرکز اصلی فعالیت‌های این شرکت بر ساخت طرح بین المللی سرزمین ایرانیان (آیلند) به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی گردشگری و ورزشی و اقامتی است.

 

فاز اول پروژه شامل استقرار سیستم‌های حوزه‌ی مالی (مالی، خزانه‌داری، حقوق و دستمزد، انبار، اموال) به اتمام رسیده است و از نیمه خرداد ماه، فاز دوم شامل تجمیع اطلاعات شرکت‌های گروه، آغاز گشته است.