شرکت هواپیمایی آسمان در جمع مشتریان رایورز

رایورز - استقرار سیستم‌های یکپارچه رایورز در حوزه مالی شرکت هواپیمایی آسمان

 

شرکت هواپیمایی آسمان با دارا بودن وسیع‌ترین شبکه‌ی پروازی به شهرهای داخلی کشور،  به منظور توسعه‌ی سیستم‌های اطلاعات مدیریت خود، استقرار سیستم‌های عملیاتی یکپارچه‌ی رایورز (شامل خزانه داری، حقوق و دستمزد، حسابدارای انبار، اموال و دارائی‌های ثابت) را به عنوان فاز اول پروژه‌ی استقرار نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داده است.

 

     استقرار این سیستم‌ها با تاکید بر راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی،  برای صدور احکام و محاسبه‌ی حقوق بیش از 5000 نفر پرسنل این شرکت، از ابتدای فصل تابستان آغاز شده و انتظار می‌رود تا پایان این فصل، مورد بهره برداری کامل قرار گیرد.