مجتمع صنعتی سيمان دورود در جمع مشتریان رایورز

رایورز - پروژه استقرار سيستم بهای تمام شده محصولات توليدی (حسابداري صنعتی) در مجتمع صنعتی سيمان دورود (شرکت تحت پوشش هولدینگ فارس و خوزستان)

<--break->


در راستای توسعه‌ی اجزاء سیستمی نظام جامع اطلاعات مدیریت با رویکردERP  در شرکت سیمان دورود و تعمیق کیفی شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات در این مجتمع معظم، پروژه‌ی استقرار سیستم بهای تمام شده محصولات تولیدی با بهره‌گیری از تجارب 30 ساله‌ی رایورز در این زمینه، در دستور کار طرفین قرار گرفته ‌است و انتظار می‌رود در پاییز سال جاری به بهره‌برداری رسد.


     در نتیجه‌ی اجرای این پروژه، انتظار می‌رود مدیریت و کارشناسان محترم مجتمع سیمان دورود به دستاوردهای زیر نایل آیند:

  • كنترل بر روي هزينه‌های مواد، دستمزد و ساير هزينه‌های توليدی
  • هزینه‌یابی مکانیزه (جمع‌آوري اطلاعات از سيستم‌های حسابداری مالی، انبار، اموال ودارائي‌های ثابت، حقوق و دستمزد) و دریافت اطلاعات از سیستم فروش
  • محاسبه سود (زيان) ناويژه هر محصول به تفکیک خطوط تولیدی 
  • ارائه‌ی گزارش‌های كنترلی انحرافات از استاندارد
  • ارائه‌ی گزار‌ش‌های دقيق و صحيح از عوامل هزينه به مدیریت و ابزاری به منظور سنجش مسئولیت
  • ارائه‌ی گزارش‌های مدیریتی مورد نیاز هولدینگ فارس و خوزستان در این زمینه
  • ارائه‌ی گزارش‌های كاربردي ویژه به مديران واحد برنامه‌ریزی و کنترل تولید
  • كاهش هزينه‌ها، افزايش راندمان و رشد بهره وری
  • ...