صندوق حمایت از توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان البرز در فهرست استفاده‌کنندگان جدید محصولات و خدمات رایورز

رایورز -  ضرورت تأسیس صندوق (برگرفته از سایت وزارت جهاد کشاورزی)


      تجربه سال‌های متمادي از انحصاري بودن اجازه سرمايه‌گذاری در بخش كشاورزی توسط دولت و توفيق اندك اين روش از یکسو و موفقيت فراوان توجه سایر جوامع پیشرو به بخش غيردولتی براي به دست گرفتن فعاليت‌های اصلي و اساسي در بخش‌های مختلف اقتصادی(صنعتی، خدماتي...) از سوی دیگر، باعث شد تا برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كشوری، راه‌كار تشكيل صندوق‌های غيردولتی برای حمايت از توسعه‌ی سرمايه‌گذاری در بخش كشاورزی را اتخاذ نمایند و از این طریق به كاهش تصدی‌های غيرضرور دولتی در اين بخش دست یابند.

 

     به همین منظور و در راستای عملیاتی کردن این تصمیم، "شركت مادر تخصصي صندوق حمایت از توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی" براي تشكيل و راه اندازی صندوق‌های غيردولتی در سطوح ملی و استانی تأسیس گردید.

 

 

 

منبع: