شهرداری کهک قم در جمع مشتریان رایورز

رایورز - استقرار سیستم‌های یکپارچه مالی/ اداری در شهرداری کهک قم


     پس از عملیاتی شدن موفقیت‌آمیز پروژه‌ی استقرار سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی در حوزه‌ی مالی/ اداری در شهرداری جعفریه قم ، شهرداری کهک قم نیز،‌ مصمم گردید تا نسبت به مکانیزه نمودن سیستم‌های اطلاعاتی خود در این حوزه اقدام نماید.

 

     شهرداری کهک قم، از جمله شهرداری‌های با درجه 4 می‌باشد، که پروژه استقرار سامانه‌ی یکپارچه در حوزه مالی/ اداری را به‌صورت فازبندی در دستور کار خود قرار داد و در خرداد ماه 97 آن را آغاز نمود. در حال حاضر فاز  اول پروژه اجرا شده و سیستم‌های یکپارچه در حوزه‌ی مالی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.