بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت رایورز در شرکت سیمان بجنورد

رایورز - تعمیق سطح یکپارچگی در سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) شرکت سیمان بجنورد (تحت پوشش هولدینگ سیمان فارس و خوزستان) با استقرار سیستم توزین بار (باسکول)


     با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و استقرار سیستم توزین بار( باسکول) رایورز، بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت رایورز در حوزه‌های مالی، اداری، بازرگانی، تولید و تجهیزات در شرکت سیمان بجنورد وارد مرحله‌ی جدیدی گردید.


     در راستای توسعه‌ی رویکرد سیستمی و تکمیل سبد محصولات نرم‌افزاری و نیز تعمیق امر مکانیزاسیون در حوزه‌ی بازرگانی، سیستم توزین بار (باسکول) در تعامل سیستمی با نرم‌افزار انبار (کنترل موجودی و حسابداری انبار) از یکسو و اعمال کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها بر مبنای اسناد سفارشات از سوی دیگر، راه‌اندازی گردید و در حال حاضر با تهیه و ارائه‌ی گزارشات متنوع عملیاتی و مدیریتی از طریق ابزار توانمند گزارش ساز پویا (ARPG)، بخوبی در حال بهره‌برداری می‌باشد.