شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) در جمع مشتریان رایورز

رایورز - ارتقاء سطح بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس)

 

پس از گذشت بیش از 10 سال از استقرار سیستم‌های یکپارچه رایورز در حوزه‌های مالی، اداری و بازرگانی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) در راستای ارتقاء سطح بهره‌برداری از سیستم‌های استقرار یافته، انجام فعالیت عارضه‌یابی در دستور کار قرار گرفت و پروژه‌ی طراحی و نوسازی مدل اطلاعاتی پایه (چیدمان کدینگ یکپارچه) و پیاده‌سازی مجدد سیستم‌ها بر اساس مدل اطلاعاتی جدید با هدف توسعه‌ی سیستم‌های اطلاعاتی، بهبود فعالیت‌های عملیاتی  و تهیه‌ی  گزارشات جامع  مدیریتی تعریف و آغاز گردید.


انتظار می‌رود با انجام موفقیت‌آمیز این فعالیت به عنوان اولین پروژه‌ی طرح نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات، بستری مناسب برای انجام پروژه‌های بعدی فراهم آید و گامی مهم به سوی تحقق شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات در شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) برداشته شود.