شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها (سپندار) به جمع استفاده گنندگان راهکارهای یکپارچه رایورز پیوست

رایورز - شرکت سامانه‌ی پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها به جمع بهره‌برداران محصولات و خدمات رایورز پیوست و در مدت زمانی کمتر از دو ماه، نسبت به عملیاتی نمودن سیستم‌های یکپارچه رایورز در حوزه‌ی مالی اقدام نمود.


     پس از برنده شدن کنسرسیوم کماندار در فراخوان وزارت راه و شهرسازی در خصوص استقرار سامانه‌ی سپندار (درگاه‌های وصول عوارض به‌صورت الکترونیکی)، شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها تأسیس گردید. این شرکت به منظور مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران خود (متولیان توزیع اعتبار عوارض جاده‌ایی) و قیاس آن با درآمدهای حاصله از کیوسک‌های عوارض جاده‌ای، نسبت به تأمین سیستم‌های حوزه مالی رایورز اقدام و بهره‌برداری از آن را آغاز نمود.


     ویژگی اصلی این پروژه (استقرار سیستم‌های یکپارچه‌ی رایورز در بخش مالی شرکت) ارتباط مکانیزه با سامانه سپندار و دریافت کلیه اطلاعات مربوط به درآمدهای حاصله از کیوسک‌های مختلف (وجوهات نقدی، اعتباری) و نهایتاً کنترل اعتبارات کسر شده با قراردادهای منعقد شده به تفکیک اطلاعات اصلی سامانه سپندار می‌باشد.