شرکت شیمی دارویی داروپخش به عنوان صادرکننده برتر در جمع مشتریان رایورز

رایورز - انتخاب شرکت شیمی دارویی داروپخش مشتری وفادار رایورز به عنوان صادر کننده برتر


شرکت شیمی دارویی داروپخش ، موفق به دریافت لوح صادرکنندگان برتر سال 1396 از سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی شد.


این شرکت داروئی از سال 1383 با استقرار سیستم‌های حوزه‌ی مالی در فهرست مشتریان شرکت رایورز قرار گرفت و با گذشت بیش از 14 سال از آغاز همکاری مستمر، در حال حاضر در حال بهره‌برداری از طیف وسیعی از سیستم‌های یکپارچه رایورز در حوزه‌های عملیاتی و مدیریتی شرکت  می‌باشد.