شرکت کیسون (دفتر نخست‌وزیری عراق) در جمع مشتریان رایورز

رایورز - آغاز بهره‌برداری از نرم‌افزار یکپارچه مالی رایورز در پروژه جدید شرکت کیسون (دفتر نخست‌وزیری عراق)


     شرکت کیسون انجام عملیات مالی و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی خود را در پروژه دفتر نخست‌وزیری عراق بر عهده نرم‌افزارهای یکپارچه‌ی مالی رایورز قرار داد. این شرکت به عنوان برترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، در مناقصه ساخت دفتر نخست‌وزیری عراق به‌عنوان یکی از 100شرکت پیمانکار برتر جهان برگزیده گردید.


     گروه شرکت‌های کیسون با توجه به پیشینه‌ی طولانی همکاری مؤثر با شرکت رایورز، مشابه سایر پروژه‌های جدید گروه، نسبت به به‌کارگیری نرم‌افزارها در حوزه‌‌‌ی مالی و بازرگانی این پروژه نیز اقدام نمود.


     بدیهی است با توجه به وجود امکان ارز پذیری و دو زبانه بودن نرم‌افزارهای به‌کارگیری شده در راهکار ارائه شده از یکسو و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ابزار گزارش ساز پویای رایورز (RayArpg) از سوی دیگر، علاوه بر گزارشات متعارف، امکان تهیه‌ی گزارشات مورد نیاز در این پروژه و اعمال مدیریت موثر بر اطلاعات نیز، برای مدیران کیسون فراهم خواهد شد.