شرکت صنایع خاک چینی ایران در جمع مشتریان رایورز

رایورز - شرکت صنایع خاک چینی ایران برای سومین سال متوالی به عنوان شرکت برتر شستا معرفی و  موفق به دریافت تندیس سیمین  شد.


انتخاب شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان برترین شرکت شستا و دریافت تندیس سیمین از چهارمین جشنواره شرکت‌های تابعه‌ی شستا (برای سومین سال متوالی) برگ زرین دیگری است که با درایت مدیران و همت متخصصان، کارشناسان و کلیه‌ی کارکنان  توانمند این مجموعه‌ی کارآمد و نام‌آشنا نصیب این شرکت شد.


جشنواره‌ی مذکور، با حضور وزرا و مسئولان بلندپایه‌ی کشوری در سالن تلاش برگزار و بر اساس ارزیابی انجام شده کلیه‌ی شرکت‌های تابعه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی، برترین شرکت‌ها را بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی و میزان بهره‌وری آن‌ها انتخاب و معرفی نمود.


شرکت صنایع خاک چینی ایران از سال 1393 در فهرست مشتریان بزرگ شرکت رایورز قرار گرفت و به صورت مرحله‌ای اجرای پروژه‌ی نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات را با رویکرد ERP در دستور کار خود قرار داد. عمده‌ترین مراحل برنامه‌ریزی شده برای انجام این پروژه‌ی جامع و آخرین وضعیت هر یک به قرار زیرند:


الف مراحل انجام شده

  •       بررسی و تحلیل سیستم‌ها و رو‌ش‌های موجود و تهیه گزارش شناخت
  •       طراح مدل اطلاعاتی پایه‌ی مالی بصورت یکپارچه
  •       استقرار سیستم‌ اتوماسیون اداری و سیستم‌های عملیاتی در حوزه‌ها‌ی سهام، مالی، فروش و تجهیزات
  •       استقرار بخش اول نرم‌افزارها و  فرآیندهای حوزه‌ی منابع انسانی


ب- مراحل در دست انجام

  •       استقرار فرآیندها و سیستم‌های حوزه‌ی بازرگانی تامین
  •       تکمیل مکانیزاسیون فرآیندهای منابع انسانی

 

پ- مراحل برنامه‌ریزی شده برای انجام

  •       طراحی مدل مفهومی و استقرار سیستم بهای تمام شده
  •       استقرار سیستم‌های تکمیلی حوزه‌ی تولید
  •       استقرار ابزارهای اطلاعات مدیریت (RayBI)
  •       استقرار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)