فاز سوم پروژه شرکت دمنده از مشتریان رایورز

رایورز - گام‌های استوار شرکت دمنده برای استقرار ERP

 

در سال‌های اخیر، مدیریت شرکت دمنده متناسب با رشد دامنه‌ی فعالیت و گسترش کسب و کار شرکت، با هدف استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، بازنگری و مهندسی مجدد در فرآیندهای کسب و کار (BPR) سازمان را آغاز نمود و از زمستان سال 96 دور جدید استقرار مرحله‌ای راهکار ERP رایورز را برنامه‌ریزی نموده‌ است.


در این راستا، تاکنون علاوه بر اصلاح گردش کار و تدوین مدل اطلاعاتی جدید (Enterprise Metadata) دو فاز از 4 فاز برنامه‌ی زمان‌بندی استقرار نرم‌افزارهای یکپارچه، شامل سیستم‌های یکپارچه در حوزه‌های مالی، منابع انسانی و بازرگانی به بهره‌برداری رسیده است و اینک فاز سوم پروژه، شامل طراحی مدل مفهومی ((Conceptual Designee، پیاده‌سازی سیستم‌های جامع و یکپارچه در حوزه‌ی تولید و تجهیزات و در پی آن سیستم بهای تمام شده (حسابداری صنعتی) در دستور کار طرفین قرار گرفته است. 

پیش‌بینی می‌شود پس از اجرای این فاز و آغاز بهره‌برداری از آن در انتهای نیمه‌ی اول سال 98، علاوه بر تکمیل زنجیره‌ی سیستم‌های یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت (RayMIS) و ابزارهای هوشمندی کسب و کار رایورز (RayBI)،  آمادگی‌های الکترونیکیِ سازمانیِ لازم، جهت استقرار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS) فراهم گردد و سیستم جامع مدیریت منابع سازمانی در شرکت پرافتخار دمنده بطور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.


تصویر سازمان پس از استقرار ERP