شركت مهندسی آرمانیر در جمع مشتریان گروه راهکارهای عمرانی و پیمانکاری رایورز

رایورز - شركت مهندسی آرمانیر، به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در صنعت عمران، نسبت به تجهیز واحد مالی خود به نرم‌افزار‌های یکپارچه‌ی رایورز اقدام نمود و اجرای آن را در دستور خود قرار داده است.


این شرکت که نزدیک به ربع قرن در زمینه‌ی راه و ساختمان و پل‌سازی فعالیت دارد و پروژه‌های مختلفی را در اقصی نقاط کشور انجام داده است، پس از بررسی و تحقیق عرضه‌کنندگان نرم‌افزارهای کاربردی و اطلاع از تجربیات موفق رایورز در ارائه و استقرار راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات رایورز (ویژه‌ی فعالیت‌های پروژه محور در سازمان‌های عمرانی و شرکت‌های پیمانکاری) استقرار نرم‌افزارهای فاز اول طرح توسعه‌ی فناوری اطلاعات خود را در حوزه‌ی مالی شرکت، برنامه‌ریزی نموده است.


اهداف اصلی مدیریت شرکت مهندسی آرمانیر از این انتخاب، کنترل مستمر عملکرد مالی {سود (زیان) و درآمد/ هزینه} و منابع پروژه‌ها و مقایسه‌ی آن با بودجه‌ی پیش بینی شده هر پروژه در دوره‌های زمانی هفتگی و ماهانه از یکسو و تسریع و تدقیق عملیات و حصول اطمینان از صحت اطلاعات ناشی از عملیات سیستمی از سوی دیگر، با استفاده و بهره‌برداری از امکاناتی چون ابزار گزارش‌ساز مدیریتی رایورز می‌باشد.