پروژه‌ی جدید آبادان شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

رایورز - بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه‌ی رایورز در پروژه‌ی تلمبه‌خانه‌ها و پایانه‌های جدید آبادان (در مایل 40 ماهشهر)


شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)، عملیات ثبت و کنترل گردش اسناد حسابداری و مدیریت اطلاعات ریالی خود را در پروژه‌ی تلمبه‌خانه‌ها و پایانه‌های جدید آبادان و مایل 40 ماهشهر، بر عهده‌ی نرم‌افزارهای مالی رایورز قرار داد.


این شرکت معظم که با بیش از 27 سال سابقه در زمینه‌ی پروژه‌های نفتی و صنایع پتروشیمی، در حال حاضر دارای 15 پروژه بزرگ داخلی و خارجی فعال است، با توجه به سوابق همکاری گسترده با رایورز و بهره‌برداری از نرم‌افزارهای یکپارچه‌ی آن در حوزه‌ی مالی شرکت، نسبت به توسعه‌ی رویکرد سیستمی در این پروژه جدید نیز اقدام نمود.


بدین ترتیب، با توجه به وجود امکان ارز پذیری و نیز دو زبانه بودن سیستم حسابداری مالی، علاوه بر گزارشات مورد نیاز ستاد، امکان تهیه‌ی گزارشات مورد نیاز کارفرما در این پروژه فراهم خواهد شد.


این نرم‌افزار در فاز اول قرار است، مسئولیت پاسخگویی به مراجع قانونی را نیز بر عهده گیرد و در فاز دوم با استقرار سیستم مدیریت منابع و وجوه نقد (خزانه‌داری) علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های عملیاتی و اطلاعاتی سیستم، انتقال مکانیزه‌ی اطلاعات عملکردی (درآمد/ هزینه) به سیستمSAP را بر اساس الگوی نرم‌افزار مقصد عملیاتی نماید.