نرم‌افزار ثبت و کنترل کارکرد نیروی انسانی رایورز در شرکت گام الکترونیک راه‌اندازی و عملیاتی شد.

رایورز - آغاز بهره‌برداری از سیستم کنترل کارکرد نیروی انسانی ( تایم شیت کارکنان) در شرکت گام الکترونیک


امروزه یکی از ارکان اساسی در تمامی بنگا‌های اقتصادی و سازمان‌های خدماتی سرمایه‌‌ی انسانی آن‌هاست، به طوری که در بسیاری از نظریه‌های نوین مدیریت، از این نیروی کلیدی به عنوان شالوده و کار پایه‌ی حرکت پیش‌رونده‌ی سازمان و محرک اصلی توسعه‌ی بنگاه اقتصادی نام ‌برده می‌شود و از سوی دیگر به‌کارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی کارآمد و کنترل کارکرد آن، نیازمند داشتن استراتژی صحیح منابع انسانی در هر سازمان و استفاده از سیستمی توانمند و روزآمد است.

 

از این‌رو برای ثبت تایم شیت و کنترل کارکرد کارکنان از یکسو و تسهیم هزینه‌های نیروی انسانی و صدور سند مالي (به تفکیک‌ مراکز هزینه/ پروژه/ فعاليت) از سوی دیگر، نرم‌افزار ثبت و کنترل کارکرد نیروی انسانی در شرکت گام الکترونیک راه‌اندازی و عملیاتی شد.

 

شرکت گامالکترونیک با نزدیک به سه دهه فعالیت مؤثر و مستمر در عرصه‌ی فناوری اطلاعات کشور و کسب عنوان رتبه‌ی نخست از شورای عالی انفورماتیک، بیش از 7 سال است که از سیستم‌های یکپارچه‌ی رایورز با رویکرد MIS در حوزه‌های مالی و اداری خود بهره می‌گیرد و با استقرار نرم‌افزار تایم شیت، گام استوار دیگری در راستای توسعه‌ی رویکرد سیستمی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی سازمان برداشته و به امکانات سیستمی زیر دست یافته است:

 

  •       مدیریت بهینه‌ی زمان کارکرد نیروی انسانی بخش‌های مختلف شرکت
  •       تخصيص پروژه‌ها به مراکز هزينه
  •       تعيين فعاليت‌هاي مجاز هر پروژه
  •       تعيين پرسنل مجاز در هر پروژه و فعالیت
  •       ثبت کارکرد پروژه در يک بازه‌ی زماني خاص به صورت ويزارد
  •       كنترل نسبي منابع سازماني و جلوگيري از هرز رفت آن‌ها
  •       ارائه اطلاعات عملياتي، تاريخچه‌اي و مديريتي مربوط به کارکرد كاركنان 
  •       . . .