توسعه‌ی همکاری با شرکت سازه گستر سیما آرا

 رایورز - شرکت سازه‌گستر سیما آرا، از طریق افزودن و استقرار تدریجی سیستم‌های نرم‌افزاری و تعمیق یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی، نسبت به توسعه‌ی همکاری خود با شرکت رایورز اقدام نموده‌است.

 

این شرکت، در زمینه‌ی طراحی و ساخت مبلمان شهری از جمله بیلبورد، ایستگاه اتوبوس، پل‌های عابر پیاده و . . .  فعالیت دارد و با توجه به برنامه‌های هدف‌گذاری شده‌ بر راستای توسعه‌ی کسب و کار خود از ابتدای سال 97، نسبت به تجهیز کارگاه‌های عملیاتی شرکت به سیستم جامع انبار رایورز اقدام نموده است.

 

مدیریت سازه‌گستر سیما آرا، انتظار دارد از این طریق، مدیریت و کنترل هزینه‌ی فعالیت‌ها و قراردادها به ‌خوبی صورت پذیرد و با کاهش فواصل اطلاعاتی، بهره‌وری در سازمان افزایش یابد.