شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت در جمع بهره‌برداری کنندگان فعال محصولات و خدمات رایورز

رایورز - شركت آوای فناوری اطلاعات سلامت، از صنایع دانش‌بنیان است و بر اساس برنامه‌ی راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خردادماه 1394 تأسیس شده است.

 

این شرکت به منظور تحقق و استقرار دولت الکترونیکی در حوزه‌ی سلامت و بهره‌برداری از آخرین فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، اقدامات لازم جهت گسترش راهکارهای نوین و جامع فناوری اطلاعات در حوزه‌ی سلامت کشور را در دستور کار خود قرار داده است.


شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت، در راستای اجرای برنامه‌ی کلان فناوری اطلاعات سازمان در این مرحله، تجهیز امور مالی خود را به بخشی از سیستم‌های یکپارچه‌ی رایورز، هدف گذاری نموده است و انتظار دارد با اجرای مراحل بعدی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (RayMIS) در سایر حوزه‌های عملیاتی و مدیریتی سازمان (اداری، منابع انسانی، پشتیبانی و ...) از یکسو و برقراری ارتباط مکانیزه با سیستم‌های فعالیت اصلی و تخصصی خود در حوزه‌ی سلامت از سوی دیگر،  ضمن حذف فواصل اطلاعاتی و دستیابی به  اطلاعات لحظه‌ای قابل اتکاء برای تصمیم‌گیری، آمادگی سازمانی مناسب را برای استقرار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS) فراهم نماید و  پیاده‌سازی  ERP را در  سازمان به عنوان فاز نهائی برنامه‌ی کلان فناوری اطلاعات، میسر گرداند.