شرکت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) در جمع مشتریان رایورز

رایورز - استقرار فاز اول طرح توسعه‌ی فناوری اطلاعات در شرکت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

 

شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شهرداری تهران، با هدف اصلی بهینه‌سازی حمل و نقل شهری و انجام فعالیت در راستای توسعه‌ی پایدار شهری، استقرار  سيستم‌هاي اطلاعاتی يكپارچه‌ی مالی (RayMIS) و ابزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (Ray BPMS) را به عنوان فاز اول طرح جامع  فناوری اطلاعات خود در دستور کار قرار داد.

 

واحد فناوری اطلاعات شرکت متروی تهران و حومه، با توجه به تنوع مأموریت‌ها و فعالیت‌های شرکت از یکسو و پیچیدگی مدل گردش عملیات و اطلاعات سازمانی از سوی دیگر به عنوان یک شرکت دارای فعالیت‌های گسترده‌ی خدماتی و پروژه محور، شاخص‌ها و مؤلفه‌های به شرح زیر را ملاک انتخاب مشاور در عرصه‌ی فناوری اطلاعات  قرار داد و شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز را برای پیاده‌سازی مرحله‌ای برنامه‌ی کلان فناوری اطلاعات سازمان برگزید: 

 • برخورداری از تنوع زیاد در فعاليت‌هاي خدماتی و عمرانی پروژه محور
 • الزام به رعایت برخی از استانداردها و آیین‌نامه‌های مالی /معاملاتی  خاص شهرداری‌ها
 • امکان کنترل بودجه و اعتبارات جاري و عمراني در ارتباط با عمليات جاري
 • اهمیت بالای مديريت قراردادها و کنترل عملكرد پيمانكاران
 • امکان هزينه‌يابي و محاسبه بهاي تمام شده فعاليت‌ها و خدمات شهري و  عمرانی
 • ضرورت تهيه گزارشات متنوع عملیاتی و مديريتي
 • حذف فواصل اطلاعاتی در چرخه گردش اسناد و کسب تاییدات در هر گام از عملیات

 

در اجرای فاز اول پروژه جهت تحقق چرخه‌ی مبادله‌ی ارزش توافق شده، رایورز متعهد شده است که  دستاوردهای زیر برای شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو) محقق گردد:

 • کاهش هزینه‌های گردش کار و ارتقاء بهره‌وری سازمانی
 • استفاده‌ی بهینه از منابع سازمان
 • کاهش بهای تمام شده‌ی ارائه‌ی خدمات، فعالیت‌ها و پروژه‌ها
 • چابکی حداکثری در تغییرات گردش کار و جمع‌آوری اطلاعات
 • مدیریت رویکردهای سلیقه‌ای با استفاده از سیستم به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی توقف و تأخیر در عملیات
 • بهبود الگوی گزارش‌گری و گزارش‌گیری
 • کنترل و نظارت متمرکز در حین اجرای غیر متمرکز
 • تحقق شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات 
 • . . .

 این فاز پروژه شامل استقرار سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه (RayMIS) در حوزه‌ی مالی شرکت و نصب و عملیاتی‌سازی سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS) توسط واحد فناوری اطلاعات، در پایان سال 97 به بهره‌برداری رسید و برنامه‌ریزی اجرای فازهای بعدی در دستور کار طرفین قرار گرفته است.