شرکت توسعه‌ی امید افق گردشگری در جمع مشتریان رایورز

رایورز - استقرار سیستم جامع مدیریت امور سهامداران رایورز در شرکت توسعه‌ی امید افق گردشگری


سیستم جامع مدیریت امور سهامداران رایورز  در اردیبهشت ماه سال 1398 در شرکت توسعه‌ی امید افق گردشگری در دو فاز به شرح زیر به بهره‌برداری رسید:

  • تبدیل و انتقال اطلاعات به پایگاه داده رایورز
  • استقرار سیستم مدیریت امور سهامداران

این سیستم به منظور ارائه‌ی خدمات متناسب با نیازهای نوین بازار سرمایه ، سعی در ساختارمند‌ی اطلاعات و پایش فرآیندها دارد.

 

 شرکت توسعه‌ی امید افق گردشگری در تاریخ 26/06/1390 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری  تهران به ثبت  رسیده است . این شرکت متعلق به گروه مالی گردشگری بوده و در چندین حوزه به شرح زیر فعالیت دارد:

  • سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار
  • سرمایه‌گذاری در استارت آپ
  • خدمات ورزشی و رفاهی
  • خدمات حفاظتی و مراقبتی