توسعه‌ی رویکرد سیستمی شرکت لوله و پوشش سلفچگان

رایورز - افزودن ماژول‌های تکمیلی و ارتقاء سطح بهره برداری از سیستم‌های یکپارچه اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS) در حوزه‌های مالی و بازرگانی


با توجه به بیش از یک دهه، بهره برداری شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان از سیستم‌های یکپارچه‌ی رایورز در حوزه‌ی مالی، در راستای تکمیل سبد محصولات و ارتقاء سطح بهره برداری از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حوزه‌های بازرگانی و مالی، استقرار نرم افزار مدیریت قراردادها (با هدف کنترل قراردادها به لحاظ قلم قرارداد، مراحل قرارداد و صورت وضعیت و . . . )  و نرم‌افزار اموال ودارائی‌های ثابت ( با هدف مدیریت مکانیزه‌ی دارائی‌های ثابت، محاسبه و صدور سند استهلاک بصورت ماهانه، تکمیل چرخه‌ی حسابداری مکانیزه اموال شامل صدور انواع اسناد حسابداری از جمله کنار‌گذاری، فروش، تعمیرات اساسی و... )  مد نظر مدیریت قرار گرفت و طبق برنامه‌ی زمان‌بندی، در دستور کار طرفین قرار گرفت.