توسعه‌ی رویکرد سیستمی در شرکت ایسکرا اتو الکتریک (گروه کروز)

1399/12/02

 

تکمیل زنجیره‌ی سیستم‌های یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت رایورز (RayMISگام مهمی به بسوی ERP

شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران (IAI) طراح و تولید کننده انواع دینام خودروهای سواری مختلف و انواع استارت موتورهای احتراقی می‌باشد که در سال 1377 در کارخانه‌ی کاشان تاسیس و در تهران به ثبت رسید. در سال 1391، معادل 60% از سهام این شرکت صنعتی، توسط هلدینگ کروز خریداری گردید و بدین ترتیب برنامه‌ریزی استراتژیک و نظارت عالیه بر مدیریت فعالیت‌های شرکت ایسکرا اتوالکتریک از همان سال از طریق این هلدینگ معظم و نام‌آشنا صورت گرفت.

در ابتدای زمستان سال جاری، مدیریت شرکت صنعتی ایسکرااتوالکتریک، با اتکاء به بهره‌برداری بهینه از نرم افزارهای رایورز در حوزه‌‌های مالی و فروش طی بیش از یک دهه‌ی اخیر و در راستای توسعه‌ی رویکرد سیستمی و ارتقاء سطح بهره برداری از آنها، نرم‌افزارهای مدیریت وجوه نقد، خرید و سیستم‌های یکپارچه‌ی تولید (شامل اطلاعات مهندسی، ثبت و کنترل تولید، برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت‌ها) را به سبد سیستم‌های عملیاتی سازمان اضافه نمود تا گام مهم دیگری در راستای استقرار ERP و تحقق شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات بردارد.

در حال حاضر با تشکیل کارگروه تخصصی و کارشناسی ویژه از سوی دو شرکت، برنامه‌ی زمان‌بندی استقرار سیستم‌های اشاره شده تدوین شده و مراحل آغازین پروژه در حال اجرا می‌باشد، بطوریکه انتظار می‌رود تا انتهای بهار 1400 کلیه‌ی نرم‌افزارهای تکمیلی زنجیره‌ی سیستم‌های اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS) در تعامل با سایر سیستم‌های در حال بهره‌برداری در شرکت ایسکرااتوالکتریک تحت پایگاه داده‌ی یکپارچه مستقر گردد.

اخرین اخبار