شهرداری‌‌های استان خراسان شمالی در جمع مشتریان رایورز

1399/04/28

اجرای موفق پروژه‌ی استقرار  نظام جدید بود‌جه‌، ابلاغی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در شهرداری‌‌های استان خراسان شمالی با استفاده از  نرم‌افزارها و خدمات متخصصین رایورز

 

در راستای اجرای نظام جدید بودجه (ابلاغيه‌ي سازمان شهر‌داری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت اجراي ماده‌ی 25 آيين‌نامه‌ي مالي شهرداري‌ها) که با هدف اصلاح نظام برنامه‌ريزي و بودجه و در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي ارتقاء شفافيت و پاسخگويي مالي صورت پذیرفته و طی آن تغييراتي در " دستورالعمل و طرز  تهيه، تدوين، اجرا و تفريغ بودجه‌ی شهرداري" ايجاد گرديده است، پروژه‌ی استقرار نظام جدید بودجه‌، توسط متخصصین شعبه‌ی رایورز در بجنورد و با همکاری مجدانه‌ی مدیران و کارشناسان امور مالی شهرداری‌های استان خراسان شمالی، با موفقیت انجام و بطور مرحله‌ای به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای بهینه‌ی این پروژه‌ی در سطح شهرداری‌های استان، در ابتدا نظام جديد بودجه‌بندی شهرداري‌ها مطالعه و پس از آن جلسات تخصصی با  اعضاء کمیته‌‌ای ویژه، متشکل از نمایندگان منتخب شهرداری‌های استان به انتخاب دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی، برگزار گردید. در ادامه پس از طراحی و تدوین کدینگ پایه‌ی مالی بر اساس رویکرد ابلاغی جدید، دو روش براي استقرار اين نظام در شهرداري‌های استان  مورد بررسی قرار گرفت. روش اول راه‌اندازي مجدد سيستم‌ها، تحت يك پایگاه داده‌ی جديد و روش دوم تنظیم و چیدمان مدل اطلاعاتی جدید در پایگاه داده فعلي بود كه در نهايت اجرای روش دوم مبنای کار طرفین قرار گرفت.

این پروژه از تاریخ 05/01/1399 بطور همه جانبه و فشرده آغاز و تا تاریخ 31/01/1399 در شهرداری بجنورد (به‌عنوان شهر پایلوت) پیاده‌سازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در ادامه، پس از موفقیت اجرا در شهر پایلوت، استقرار آن در شهرداری‌های شیروان، اسفراین، آشخانه، جاجرم، گرمه، تیتکانلو، زیارت، قوشخانه، راز، سنخواست و  آوا  انجام گردید و  طبق برنامه‌‌ریزی انجام شده، انتظار می‌رود تا پایان مردادماه سال جاری، بطور مرحله‌ای در سایر شهرهای استان اجرا و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

اخرین اخبار