مهم‌ترین ترندهای امنیت ابری در سال 2019

رایورز - زیرساخت ابری ترکیبی، مزایای رقابتی و مهمی دارد ولی در صورتی که داده‌های شما به بیرون درز کند، پتانسیل قرار گرفتن داده‌ها در معرض خطر چندبرابر می‌شود. 

 

زیرساخت‌ها و اپلیکیشن‌های شرکت‌ها به صورت مستقیم بر توانایی آنها برای حفاظت از کسب و کار در برابر تهدیدات و خطرات خارجی تأثیر می‌گذارد. در صورتی که زیرساخت‌های سازمان از حالت سنتی خارج و مجازی‌سازی شود، مزیت‌های رقابتی زیادی شامل حال آن سازمان می‌شود ولی گفتنی است که در کنار این مزایای رقابتی، مسائل دیگری هم هست که از جمله آنها می‌توان به پیچیدگی سیستم اشاره کرد.
 
به نقل از ونچربیت، نقض داده‌ها و درز کردن آنها به بیرون می‌تواند چیزی حدود چهار میلیون دلار به یک شرکت بزرگ آسیب بزند. البته این مسئله به شدت حمله سایبری نیز بستگی دارد. به همین دلیل است که با توجه به گسترش این گونه حملات، باید کسب و کارها تا می‌توانند روی روش‌های امنیتی و زیرساخت‌های خود کار کنند تا موارد امنیتی آنها به بهترین شکل حفظ شود.
 
یکی از مهم‌ترین ترندهای امنیت ابری در سال 2019، "تکامل فرهنگ توجه به امنیت" است. وقتی امنیت در هر کاری در اولویت قرار گیرد، درک افراد نسبت به اهمیت امنیت بهتر می‌شود و متوجه می‌شوند که در هر کاری باید به امنیت توجه کرد.

 


ترند بعدی، "استحکام چرخه توسعه نرم‌افزار" است. به این معنا که توسعه و استقرار محصول و نظارت منظم بر آن و بهینه سازی آن در کل زیرساخت از جمله حافظه، مجازی سازی و مدیریت مهم است.

 

ترند بعدی، "استفاده از بهترین روش‌ها و توانمندی‌های امنیتی روز" است. باید از کامل‌ترین شیوه‌ها برای حفظ امنیت استفاده کرد. درایوهایی که خودشان مسئله کدگذاری را سامان‌دهی می‌کنند و در برابر نقض داده و دسترسی غیرمجاز از خود دفاع می‌کنند، نمونه‌ای از ابزارهای مجهز به جدیدترین شیوه‌های امنیتی است.
 
یک سازمان باید تا حد توان به بخش‌های کوچک تقسیم شود و سپس امنیت این بخش‌های کوچک رعایت گردد تا امنیت کل سیستم حفظ گردد. در واقع راهکار اساسی امنیت بهتر سازمان، تبدیل آن به بخش‌های بسیار کوچک است. این موضوع در امنیت اپلیکیشن‌محور هم که یکی از ترندهای مهم است به خوبی دیده می‌شود.

منبع: