تهدید حمله‌های سایبری گسترده به بانک‌های ایالات متحده واقعی است!

رایورز - یک گزارش امنیتی جدید توسط مک‌آفی ادعای مجرمان سایبری -مبنی بر هک کردن صدها حساب بانکی در بهار آینده- تهدیدی واقعی است. سرویس جهانی امنیتی مک‌آفی یک ستاد بدافزار vorVzakone را نشان می‌دهد که قربانیانی را در سراسر ایالات متحده نشانه رفته اند.

موج حمله‌های انکار شده‌ای که در اکتبر به خدمات بانک‌های ایالات متحده روانه شد در مقایسه با آنچه که در صورت عملی شدن این تهدیدات در سال آینده می‌تواند رخ دهد، چیزی به حساب نمی‌آید.

بر اساس گزارشاتی که آزمایشگاه‌های مک‌آفی منتشر کرده‌اند، حمله‌ای در شرف وقوع به مؤسسات مالی ایالات متحده -که پروژه Blitzkrieg نام گرفته است- فقط یک احتمال نیست، بلکه تهدیدی موثق است.مک‌آفی معتقد است که پروژه Blitzkrieg تهدیدی موثق برای صنعت اقتصاد است و به نظر می‌رسد همان‌طور که برنامه‌ریزی شده است، پیش برود.

مک‌آفی می‌گوید: «با وجودی که پروژه Blitzkrieg تاکنون هزاران حساب بانکی را آلوده نکرده است و ما نمی توانیم مستقیماً هیچ مورد جعل و تقلب را تأیید کنیم، اما حمله‌کنندگان توانسته‌اند عملیاتی را بدون شناسایی برای ماه‌ها انجام دهند و چند صد حساب محدود را آلوده کنند.

منبع: