عرضه سامانه‌‌ای که احساسات را فاش می‌‌کند/ ساخت بازیهای ویژه اوتیسم

1392/12/17

در این سامانه از دوربین ثبت حرکات و سنجش عمق نرم افزار کینکت مایکروسافت برای تعیین احساسی که حرکات بدن یک فرد آن را نشان می دهد، استفاده می شود.

"آنتونیو کاموری" مجری این طرح از دانشگاه جنوا در ایتالیا و همکارانش از دوربین کینکت برای ساخت نشانگری استفاده کرده اند که اطلاعاتی در مورد چگونگی حرکت سر، نیمه تنه ، دست ها و شانه ها را نشان می دهد.

این نرم افزار وضعیت بدن و حرکاتی را جستجو می کند که عمدتا در روانشناسی به عنوان نشانگرهای حالت های عاطفی خاص تشخیص داده می شود. کوماری از این سیستم برای ساخت بازی هایی استفاده کرده است که می تواند به کودکان مبتلا به اوتیسم کمک کند احساسات خود را از طریق حرکات کل بدن نشان بیان کنند.

اخرین اخبار