عرضه سامانه‌ای برای جلوگیری از هک بانک‌های اطلاعاتی

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از تولید سامانه‌ای برای جلوگیری از هک شدن و استفاده‌های غیر مجاز از بانک‌های اطلاعاتی خبر داد و گفت: برای کاربردی و تجاری سازی شدن این سامانه قرار دادی منعقد شده است. دکتر محمدرضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت ایجاد امنیت در بانک‌های اطلاعاتی، گفت: مراکزی چون دفاتر پیشخوان دولت و بیمه‌ها دارای بانک‌های اطلاعاتی مهمی هستند که نیاز است اطلاعات در شرایط امنی نگهداری شود.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از مطالعات محققان این پارک در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: در این راستا پژوهشگران پارک علم و فناوری خراسان سامانه‌ای برای ایجاد امنیت در فضای مجازی با عنوان سامانه امن اینترنت عرضه کردند. وی با بیان اینکه این سامانه نحوه دسترسی‌ها به بانک‌های اطلاعاتی را کنترل می‌کند، خاطر نشان کرد: این سامانه طی فرآیندی با ارائه یک کد خاص اقدام به کنترل دسترسی‌ها می‌کند.

دوستی به بیان اهمیت این سامانه پرداخت و یادآور شد: این سامانه ابزار مناسبی برای جلوگیری از هک شدن سایت‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و استفاده‌های غیر مجاز از آن خواهد بود. وی با بیان اینکه این سامانه در مرحله تجاری سازی قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر قرار دادی برای کاربردی شدن این سامانه منعقد شده است.

منبع: