HP می خواهد با SDN، امنیت شبکه TippingPoint را بالا ببرد

رایورز - نرم افزار Sentinel متعلق به این شرکت بر روی یک کنترلگر SDN اجرا می شود و از هوش TippingPoint تغذیه می کند. Hewlett-Packard در نظر دارد از کنترلگرهای SDN -که به تازگی عرضه کرده است- برای توزیع سیستم ممانعت از ورود بدون اجازه برای TippingPoint در شبکه استفاده کند و بر محدودیت های لوازم اختصاصی غلبه کند.

این پروژه پژوهشی که Sentinel  نام دارد و یکی از اولین گام هایی است که HP برای استفاده از خاصیت توزیعی SDN (شبکه سازی تعریف شده بر اساس یک نرم افزار) برای تغییر کاری که شبکه ها می توانند انجام می دهند برداشته است.

در این مورد، SDN می تواند محافظت در برابر بد افزارهای اینترنتی را در یک شرکت یا شبکه حامل (carrier network) آسان تر کند. مائوری سانچز معمار ارشد HP در شبکه می گوید Sentinel  می تواند تا هزاران نقطه انتهایی (Endpoint) را مدیریت کند و به امنیت شرکت ها از بدو شروع سیاست های BYOD (وسیله خود را بیاور) کمک کند. 

منبع: