ابزارهای خدمات الکترونیکی

در چارچوب طرح تحول نظام اداری و نیز برنامه توسعه دولت الکترونیکی، دستگا هها و سازمان های دولتی موظف به بهبود و گسترش ارائه خدمات الکترونیکی می باشند. اغلب سازمان های دولتی، مجهز به درگاه و پرتال ارتباطی با ارباب رجوع و دریافت کنندگان خدمات می باشند، لیکن در رابطه با امکانات سیستمی پشتیبان درگاه خود با محدودیت هایی مواجه هستند. بدین معنی که، برخی از سازمانها با رویکرد سنتی، نسبت به ایجاد و بهره برداری از سیستم های کاربردی در حوزه عملیات اصلی خود اقدام نموده اند که این روش، انعطاف پذیری لازم را جهت اعمال تغییرات و نیز برقراری ارتباط کارآمد با درگاه/پرتال سازمانی ندارد. از سوی دیگر، در پاره ای از دستگاهها و سازمان ها، فرآیندهای اصلی به طور کامل مکانیزه نشده و در نتیجه امکان پشتیبانی عملیاتی مطلوب جهت تغذیه پرتال و ارائه خدمات الکترونیکی فراهم نیست. تعدادی از سازمان های دولتی نیز فاقد پرتال پیشرفته بوده و صرفاً وب سایتی جهت اطلاع رسانی دارند.

 

 

شرکت مهندسی نرم افزار رایورز با بیش از ربع قرن سابقه -به عنوان مجموعه ای پیشرو در ارائه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات- همواره جایگاهی قابل توجه در کشور داشته است. این شرکت، در پاسخ به نیاز سازمان های فوق، سه راهکار ذیل را –که در ارتباط هماهنگ با یکدیگر می باشند- مبنای اشاعه و تسریع ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان ها قرار داده است.
 • دبیرخانه و اتوماسیو ن اداری
 • مدیریت فرآیندهای کسب وکار ( RayBPMS ) کارپایه ارائه نظامات نظامات فرآیندمدار سازمانی با رویکرد توسعه خدمات الکترونیکی
 • طرح ریزی و استقرار پرتال با قابلیت اتصال فرآیندهای سازمانی به پرتال موجود.
ویژگی های سیستم
 • امکان گردش مکانیزه کلیه مکاتبات با قابلیت تماس با محیط بیرونی
 • افزایش بهره وری با امکان تعامل بین سازمانی
 • ارجاعات و پیگیری های امن و سریع
 • ارتباط کاملا یکپارچه در مقیاس درون و بیرون سازمانی
 • امکان مانیتورینگ و جستجوی مکاتبات
 • امکان تهیه گزارشات کنترلی و مدیریتی در لحظه
 • سازمان جامع در کنار پیاده سازی غیرمتمرکز
 • ارتباط با شبکه دولت از طریق سپاد
 • ایجاد یکپارچگی میان سیستم های موجود
 • مدل سازی و اجرای فرآیندها
 • امکان پایش و کنترل فرآیندها
 • یکپارچگی بین افراد درون سازمان، شهروندان، فرآیندها، سیستم ها و سازمان های دیگر
 • ارائه خدمات الکترونیکی (e-service)
 • طراحی، اجرا و بهبود فرایندهای سازمانی
 • ساخت سیستم های اختصاصی
 • ایجاد یکپارچگی میان سیستم های سازمان
 • ایجاد چابکی سازمانی در طرح ریزی و استقرار فرآیندها
 • حذف کامل کاغذ از سازمان
 • امکان ارتباط امن و تعریف شده میان دبیرخانه های مختلف در عین حفظ استقلال دبیرخانه ها
 • فراهم نمودن امکان دورکاری
 • دسترسی به فرم های طراحی شده از طریق پرتال سازمانی و یا مرورگرها
 • بهره مندی از سازمان جامع در کنار پیاده سازی غیرمتمرکز
 • ارتباط با شبکه دولت از طریق سپاد
 • ایجاد یکپارچگی میان سیستم های موجود
 • امکان تعاملات بین سازمانی