برنامه ریزی و کنترل تولید صنایع خاص

شرکت رایورز در ساخت سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید، راهکار (SOLUTION BASE) را برای سازمان ها و شرکت های تولیدی در برنامه قرار داده است.
تجارب شرکت رایورز در سال های راه اندازی سیستم های یکپارچه برای صنایع مختلف با استفاده از تجارب برتر تحت قطعات مختلف
-چه از نظر مفاهیم سیستمی(DOMAIN) و چه از نظر قطعات پیاده سازی شده (MODULE)- در چارچوب (FRAMEWORK) امکان پذیر ساخته است.
این سیستم ها ساده و کامل طراحی و پیاده سازی می شوند و شامل کلیه عملکردهای حوزه تولید و خاص صنعت مربوطه می شوند.
ویژگی های سیستم
 • سهولت کاربری و سرعت راه اندازی سیستم
 • به کارگیری راهکار صنعت خاص و ماژول ها و اصطلاحات مربوط به آن صنعت
 • سادگی در عین جامع بودن در حوزه عملکرد های اصلی برنامه ریزی و کنترل تولید
 • پوشش سیستم های مبتنی بر خط تولید و سیستم های پیوسته
 • اطلاعات مواد و محصولات تحت جدول شناسنامه كالا 
 • اطلاعات مراكز ساخت تحت جدول مراكز
 • تشكيل اطلاعات ساختار محصول و ليست مواد (BOM) 
 • معرفي مراحل ساخت يك محصول و مراكز ساخت هر مرحله و ظرفيت روزانه مراكز ساخت
 • تعيين الگوهاي كاري مراكز بر اساس مقاطع زماني (شيفت و اضافه كاري ) و تعيين الگوي تعطيلات براي مراكز در بازه زماني مورد نظر
 • دريافت پيش بيني ساليانه و ماهانه محصولات به تفكيك نگارش پيش بيني در هر سال
 • دریافت سفارش مشتری
 • برنامه ريزي نياز مواد بر اساس پيش بيني و صدور درخواست کالا به سیستم انبار
 • برنامه ریزی دوره ای و روزانه تولید
 • تغذیه خطوط تولید بر اساس برنامه تولید و صدور حواله انبار به سیستم انبار
 • ثبت اتوماتیک عملکرد روزانه از برنامه تولید
 • ثبت اتوماتیک مصرف مواد با توجه به عملکرد تولید و فرمول ساخت
 • ثبت ضايعات خطوط توليد به تفكيك علت ضايعات
 • تعيين انواع كار و توقفات توليد براي تفكيك عملكرد مراكز
 • ثبت توقفات مراكز  توليد به تفكيك علت توقف
 • ثبت عملكرد مراكز ساخت در هر روز بعنوان آمار توليد  
 • تعيين مشخصه هاي كيفي و محدوده مجاز آنها
 • ثبت مشخصه هاي كيفي در زمان نمونه گيري مربوط به مراحل ساخت
 • دریافت مصرف مواد از دستگاه باسکول (فایل Text)
 • امکان تعریف دسترسی های کاربر یا گروه کاربری به کلیه عملیات قابل انجام
 • تعيين دسترسي انجام عمليات بر روي جداول براي كاربران
 • انعطاف در بکار گیری روش های برنامه ریزی با توجه به صنعت
 • دریافت ویژگی های هر صنعت از طریق جداول خاص 
 • تفکیک سیستم های مبتنی بر فرآیند از سیستم های مبتنی بر ساختار درختی
گزارشات کاربردی
 • گزارشات تاريخچه اي، عملياتي و مديريتي
 • توقفات خطوط تولید
 • آمار تولید (روزانه-هفتگی-ماهانه)
 • گزارشات اختصاصی مربوط به راهکار هر صنعت
 • و...
ارتباط با سایر سیستم ها