حسابداری مالی تجمیعی

ویژگی های سیستم
 • امكان دادن آزادي عمل به شركت فرعي، شعبه، پروژه در طراحي كدينگ حسابداري و رويه‌هاي گزارش‌دهي
 • نگهداري اطلاعات تجميع شده به تفكيك شركت‌ هاي فرعي، شعب يا پروژه ها
 • تجميع اسناد به صورت بازه هاي روزانه، ماهانه، سالانه
 • تجميع اسناد در حالتي ‌كه كدينگ حسابداري شركت‌هاي فرعي يا شعب كاملا يكسان‌ و یا در سطحي مشترك باشد
 • تجميع اسناد بودجه شركت‌هاي فرعي يا شعب
 • امكان داده آمايي اسناد اصلاحي در سيستم حسابداري تجميعي
 • تنظيم سطوح مختلف تجميع براساس شابلون تجميع پارامتريك
 • تجميع اسناد درحالتي‌ كه كدينگ حسابداري شركت‌هاي فرعي يا شعب كاملا غيرهمسان هستند
 • تهيه صورت ترازنامه و صورت سود (زيان) تجميعي و تفكيكي
گزارشات کاربردی
 • يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي تجميعي و تفكيكي
 • گزارشات مقايسه اي و ماتريسي بين شركت‌هاي فرعي يا شعب
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها