مدیریت منابع انسانی (کارگزینی و تشکیلات)

تعریف عوامل حکمی به شکل دلخواه و امکان اعمال تغییرات آن به شکل ساده و مؤثر، هم‌چنین امکان نگهداری اطلاعات جامع کارکنان ازجمله دوره‌های آموزشی، تحصیلات پرسنل، سوابق کاری برون‌سازی، زبان‌های خارجه و نظایر آن‌ها مهم‌ترین الزامات توسعه‌ی سیستم کارگزینی است که مدیران و کارکنان واحد کارگزینی را در پاسخ به نیازمندی‌هایشان یاری می‌دهد.

در سیستم کارگزینی می‌توان ضمن ثبت و نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و انواع مستندات پرسنلی، تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی را به شکل دلخواه و با انعطاف‌پذیری لازم انجام داد. صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی، هم‌چنین صدور خودکار احکام اصلاحی در انطباق با نیازهای نظام‌های جبران خدمات، بخشی دیگر از امکانات این سیستم است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان‌های متوسط و بزرگ در حوزه‌ی کارگزینی طراحی شده است و مدیران و کارشناسان این حوزه را قادر می‌سازد، ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره کاری‌ها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، مدیریت احکام پرسنلی را به شکل مؤثر انجام دهند.

محیط فرمول‌نویسی پویا و منعطف سیستم کارگزینی رایورز، این امکان را فراهم می‌آورد که نظام پرداختی مورد نظر سازمان را متناسب با کسب‌وکار آن و همسو با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل نمود.


سیستم کارگزینی رایورز و رویکرد مسیر شغلی جهت ارتقای شغلی پرسنل:

مدیریت مسیر شغلی با تعریف ساختارهای ارتقا، متناسب با آیین‌نامه‌های تدوین شده‌ی سازمان و فضای کسب‌وکار، فرآیندی بسیار ساده و کارآمد را امکان‌پذیر می‌نماید. سیستم کارگزینی رایورز با استفاده از امکان ارزیابی کارکنان و ثبت دوره‌های آموزشی و سوابق شغلی و نظایر آن‌ها، بر اساس اطلاعات تجمیع شده و به‌طور سیستماتیک، محاسبات زمانی ارتقای شغلی را پیشنهاد می‌دهد.

ویژگی های سیستم
 • اجراي طبقه بندي مشاغل در حوزه نظام هاي خصوصي و دولتي
 • تشکيلات و سازمان و شرايط احراز شغل و پست
 • نيازهاي سازماني در حوزه جذب نيروي انساني (جذب)
 • نيازسنجي آموزشي مشاغل (برنامه ریزی آموزشی)
 •  تأمين و تشخيص و شرايط احراز امکانات رفاه و درمان پرسنل (رفاه)
 • سيستم گزارش ساز و فرم ساز با استفاده از فايل ها و فيلدهاي اطلاعاتي سيستم
 • ثبت و نگهداري کليه اطلاعات سازمان در حوزه چارت سازماني، مشاغل و پست ها
 • ثبت و نگهداري کليه اطلاعات نيروي انساني در حوزه سوابق، تحصيلات، آموزش ها و...
 • تعريف فرمول هاي مربوط به قوانين صدور احکام براي کليه نظام هاي پرداخت خصوصي و دولتي
 • صدور انواع احکام حقوق به صورت دستي و اتوماتيک براي کليه نظام هاي پرداخت خصوصي و دولتي
 • ترفيع گروه، رتبه، طبقه و پايه شغلي پرسنل براي کليه نظام هاي پرداخت خصوصي و دولتي
 • دريافت کارکرد ماهانه پرسنل شامل اضافه کاري، غيبت، مرخصي و...
 • تعريف انواع ارزش يابي هاي سازماني و نيروي انساني و اعمال در ترفيعات مربوطه
 • تعريف دوره ها، آيتم ها و نيازهاي آموزشي و تأثير نتايج در صدور احکام
 • تغذيه منابع، آيتم ها، دوره ها و شرايط احراز رفاهي پرسنل
 • اجراي طبقه بندي مشاغل در حوزه نظام هاي خصوصي و دولتي
 • سيستم گزارش ساز و فرم ساز با استفاده از فايل ها و فيلدهاي اطلاعاتي سيستم
گزارشات کاربردی
 • نمودار سازماني شامل پست هاي مورد تصدي، خالي، منطبق و نامنطبق با شرايط احراز
 • نمودار ريزش سازماني ناشي از بازنشستگي ادواري پرسنل
 • نمودار تحصيلات پرسنل سازمان در دوره هاي مختلف
 • نمودار سوابق برون سازماني
 • نمودار سوابق درون سازماني در واحدها، پست ها و مشاغل مختلف با تاريخچه مربوطه
 • نمودار دوره هاي آموزشي پرسنل سازمان در دوره هاي مختلف
 • و...
ارتباط با سایر سیستم ها