حضور و غیاب

ویژگی های سیستم
 • تعریف شناوری در گروه های کاری به صورت دلخواه
 • محاسبه کارکرد افراد به صورت روزانه و ماهانه و دوره ای و طی بازه های تاریخی مطلوب کاربر
 • اختصاص شیفت ماهانه به پرسنل شیفتی
 • اعمال محدودیت دسترسی کاربران به پرسنل مورد نظر و آیتم های برنامه
 • اعمال سقف و کف برای مرخصی های قابل انتقال به سال بعد
 • ثبت مرخصی و مأموریت و تأخیر سرویس در ساعت (از طریق تعریف کارت های ویژه مرخصی و مأموریت و تأخیر سرویس)
 • ثبت مرخصی و مأموریت در ساعت (از طریق تعریف کلیدهای ساعت در برنامه)
 • تعریف ساعت های مختلف به تعداد نامحدود جهت ارتباط از طریق COM و IP 
 • تنظیم تاریخ و زمان کلیه ساعت ها از برنامه
 • ارتباط با کارت ساعت های دنیای پردازش
 • تعریف انواع مرخصی ساعتی و روزانه (با امکان اعمال مشخصات قانون کار مانند استحقاقی،غیر استحقاقی، بدون حقوق، با حقوق، موارد مربوط به تعطیلی و ...
 • تعریف انواع مأموریت ساعتی و روزانه با امکان تأثیر تعطیلی
 • ثبت سرویس های مختلف جهت محاسبه تأخیر سرویس
 • تعریف تقویم، گروه ها و شیفت های کاری به تعداد نامحدود (جهت محاسبه های مختلف کنترل کارکرد)
 • تعریف بخش های اداری و اختصاص قسمت ها به افراد در احکام کاری
 • اختصاص مشخصات فردی و شغلی کامل به پرسنل تعریف شده
 • تعریف سوابق تحصیلی و سوابق کاری
 • ایجاد تمایز در نوع کارکرد و مشخصات کاری افراد (در قالب گروه های کاری مختلف)
 • اعمال سهمیه مرخصی و شروط موثر بر آن (مانند تعطیلات حین مرخصی و سقف کسر کار و ...)
 • تعریف میزان حداقل اضافه کار روزانه و تعطیل
 • تعدیل اضافه کار با تأخیر و تعجیل و خروج غیر مجاز و غیبت به صورت روزانه و ماهانه و دوره ای
 • احراز مجوز تأخیر و تعجیل روزانه و اعمال شروط بخشیدن تأخیر در ماه
 • تعیین هوشمند و نیمه هوشمند رکوردهای تخلیه شده از ساعت بر اساس تقویم کاری افراد
 • ثبت برگه های مرخصی، مأموریت، تأخیر سرویس، اعلام حضور و حکم تعلیق برای پرسنل توسط کاربر
 • احراز مجوز اضافه کار در تقویم کاری (یا به صورت مجوز روزانه و ماهانه)
 • تأیید و اصلاح ورود و خروج پرسنل در زمان های دلخواه و نگهداری مقادیر اولیه در صورت تغییر
  • اعتبار سنجی کاربران از طریق نام کاربری و کلمه عبور و یا از طریق اثر انگشت
  • تعریف دوره های کاری غیر ماه به اندازه دلخواه
  • مشخص نمودن شروع و پایان ماه رمضان
  • تقویم و دفتر سررسید سالانه
  • تعریف پرسنل به تعداد نامحدود
  • تخصيص پروژه ها به مراکز هزينه
  • تعيين فعاليت ها و پرسنل مجاز در هر پروژه
  • ثبت کارکرد پروژه در يک بازه زماني خاص به صورت ويزارد
گزارشات کاربردی
 • کارکرد، کسر کار، اضافه کار، مأموریت، مرخصی 
 • و...
ارتباط با سایر سیستم ها