سیستم مدیریت توزیع سابقه‌ای طولانی به‌ویژه نزد کارخانجات تولید کننده سیمان، گچ و صنایع مشابه آن دارد و نزد این صنایع مکمل سیستم فروش تلقی می‌شود، هر چند که صرفاً برای این صنایع خاص طراحی نشده است.

برنامه‌ریزی توزیع و اعلام بار

علت وجودی این سیستم، فراهم آوردن قابلیت‌هایی برای تولید و توزیع‌کنندگان کالا بوده که بتوانند بر نحوه توزیع محصولات خود متناسب با:

 • قواعد و اولویت‌هایی که در عملیات فروش برای مشتریان خود قائل هستند
 • ضوابط تصویب و اعلام شده توسط نهادهای حاکمیتی در برقراری ارتباط با سایر صنایع کشور و مصرف کننده نهایی

مدیریت نمایند و به هدف کلان توزیع عادلانه یا توزیع مدیریت شده، بسته به شرایط حاکم بر بازار دست یابند.

 

وظایف اصلی این سیستم عبارت است از:

 • برنامه‌ریزی توزیع
 • عملیات بارگیری
 • مانیتورینگ حمل

بخش برنامه‌ریزی توزیع که در تعابیر قدیمی‌تر -از آن به اعلان بار یاد می‌شده- دارای قابلیت‌هایی است که به کمک آن میزان بار قابل حمل در هر روز برای مشتریان و شرکت‌های حمل و نقل –متناسب با ظرفیت بارگیری در کارخانه- مشخص می‌شود.

در بخش عملیات بارگیری، هر وسیله حمل از ابتدای ورود به کارخانه تا مقطع خروج از کارخانه، موضوع تولید داده‌های جدید قرار می‌گیرد و در بخش مانیتورینگ حمل، وضعیت کلیه وسایل حمل بار و پراکندگی آن‌ها در ایستگاه‌های مختلف کاری قابل مشاهده و پیگیری می‌باشد.

ویژگی‌های سیستم

برنامه‌ریزی توزیع و اعلام بار

ویژگی‌های بارز

 • برنامه‌ریزی بلند مدت/کوتاه مدت/روزانه یه صورت مکانیزه و دستی
 • برنامه‌ریزی، ثبت و نهایی نمودن اعلام بار روزانه
 • مانیتورینگ مراحل حمل و بارگیری به‌صورت لحظه‌ای
 • ارتباط مستقیم با سیستم فروش رایورز
 • برنامه‌ریزی بر اساس نوع وسیله حمل و حداقل ظرفیت بارگیری وسایط نقلیه، یک روش برنامه‌ریزی مکانیزه
 • قابلیت ثبت ظرفیت تولید روزانه جهت کنترل با سقف اعلام بار
 • نگهداری سابقه عملیات کاربران
برنامه‌ریزی توزیع و اعلام بار

امکانات

 • تعریف دوره برنامه‌ریزی
 • طبقه‌بندی مشتریان در قالب گروه سهمیه
 • تعریف شرکت‌های حمل و نقل و انواع خودرو و ظرفیت حمل آن‌ها
 • قابلت تعریف مراحل بارگیری
 • صدور مجوز بارگیری
 • تعریف سرک برنامه‌ریزی حمل
 • برگشت مراحل بارگیری
 • مسدود نمودن حواله‌های فروش
 • مسدود نمودن برنامه‌ریزی حمل 
برنامه‌ریزی توزیع و اعلام بار

مزایا و برتری‌ها

 • ارتباط با باسکول به روش offline و online
 • قابلیت دریافت فایل برنامه‌ریزی از شرکت‌های حمل و نقل و پایانه‌ها
 • قابلیت تولید متون ارسال پیامک در مرحله برنامه‌ریزی و خروج محصول از شرکت

گزارش‌ها

  • تهیه لیست اعلام بار روانه
   • به تفکیک مشتری
   • به تفکیک کالا 
   • به تفکیک گروه سهمیه 
   • به تفکیک شرکت‌های حمل و نقل
  • کنترل اعلام بار صورت گرفته با سهمیه در نظر گرفته شده
   • به تفکیک مشتری
   • به تفکیک کالا
   • به تفکیک گروه سهمیه
  • کنترل مراحل حمل و بارگیری
   • به تفکیک مشتری
   • به تفکیک کالا
   • به تفکیک شماره حواله فروش
  • رؤیت و تهیه گزارش مانده تعهدات
  • حمل محصولات به تفکیک نوع وسیله حمل و تعداد آن 
  • و ...

   

ارتباط با سایر سیستم‌ها