برنامه ریزی توزیع و اعلام بار

سیستم مدیریت توزیع سابقه ای طولانی بویژه نزد کارخانجات تولید کننده سیمان، گچ و صنایع مشابه آن دارد و نزد این صنایع مکمل سیستم فروش تلقی می شود، هر چند که صرفاً برای این صنایع خاص طراحی نشده است.

علت وجودی این سیستم، فراهم آوردن قابلیت هایی برای تولید و توزیع کنندگان کالا بوده که بتوانند بر نحوه توزیع محصولات خود متناسب با:

 • قواعد و اولویت هایی که در عملیات فروش برای مشتریان خود قائل هستند
 • ضوابط تصویب و اعلام شده توسط نهادهای حاکمیتی در برقراری ارتباط با سایر صنایع کشور و مصرف کننده نهایی

مدیریت نمایند و به هدف کلان توزیع عادلانه یا توزیع مدیریت شده، بسته به شرایط حاکم بر بازار دست یابند.

 

 

وظایف اصلی این سیستم عبارت است از:

 • برنامه ریزی توزیع
 • عملیات بارگیری
 • مانیتورینگ حمل

بخش برنامه ریزی توزیع که در تعابیر قدیمی تر -از آن به اعلان بار یاد می شده- دارای قابلیت هایی است که به کمک آن میزان بار قابل حمل در هر روز برای مشتریان و شرکت های حمل و نقل –متناسب با ظرفیت بارگیری در کارخانه- مشخص می شود.

در بخش عملیات بارگیری، هر وسیله حمل از ابتدای ورود به کارخانه تا مقطع خروج از کارخانه، موضوع تولید داده های جدید قرار می گیرد و در بخش مانیتورینگ حمل، وضعیت کلیه وسایل حمل بار و پراکندگی آنها در ایستگاه های مختلف کاری قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

ویژگی های سیستم
 • برنامه ریزی بلند مدت/کوتاه مدت/روزانه یه صورت مکانیزه و دستی
 • برنامه ریزی، ثبت و نهایی نمودن اعلام بار روزانه
 • مانیتورینگ مراحل حمل و بارگیری بصورت لحظه ای
 • ارتباط مستقیم با سیستم فروش رایورز
 • برنامه ریزی بر اساس نوع وسیله حمل و حداقل ظرفیت بارگیری وسایط نقلیه، یه روش برنامه ریزی مکانیزه
 • قابلیت ثبت ظرفیت تولید روزانه جهت کنترل با سقف اعلام بار
 • نگهداری سابقه عملیات کاربران
 • تعریف دوره برنامه ریزی
 • طبقه بندی مشتریان در قالب گروه سهمیه
 • تعریف شرکتهای حمل و نقل و انواع خودرو و ظرفیت حمل آنها
 • قابلت تعریف مراحل بارگیری
 • صدور مجوز بارگیری
 • تعریف سرک برنامه ریزی حمل
 • برگشت مراحل بارگیری
 • مسدود نمودن حواله های فروش
 • مسدود نمودن برنامه ریزی حمل 
 • ارتباط با باسکول به روش offline و online
 • قابلیت دریافت فایل برنامه ریزی از شرکتهای حمل و نقل و پایانه ها
 • قابلیت تولید متون ارسال پیامک در مرحله برنامه ریزی و خروج محصول از شرکت
گزارشات کاربردی
 • تهیه لیست اعلام بار روانه
  • به تفکیک مشتری
  • به تفکیک کالا 
  • به تفکیک گروه سهمیه 
  • به تفکیک شرکت های حمل و نقل
 • کنترل اعلام بار صورت گرفته با سهمیه در نظر گرفته شده
  • به تفکیک مشتری
  • به تفکیک کالا
  • به تفکیک گروه سهمیه
 • کنترل مراحل حمل و بارگیری
  • به تفکیک مشتری
  • به تفکیک کالا
  • به تفکیک شماره حواله فروش
 • رویت و تهیه گزارش مانده تعهدات
 • حمل محصولات به تفکیک نوع وسیله حمل و تعداد آن 
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
 • فروش:دریافت حواله های فروش جهت برنامه ریزی؛ ارسال برگ تحویل