جستجوی محصولات رایورز

RayCost
RayMIS
ابزارهای خدمات الکترونیکی
اتوماسیون اداری
اطلاعات مهندسی (BOR)
اعتبارات
اموال و دارایی های ثابت
انبار (کنترل موجودی و حسابداری انبار)
برنامه ریزی توزیع و اعلام بار
برنامه ریزی تولید
برنامه ریزی مواد و ظرفیت ها (MRP)
برنامه ریزی و کنترل تولید صنایع خاص
بهاي تمام شده خدمات
بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)
تأمین
تجميع و سازماندهي اطلاعات
تهيه صورتهاي مالي و یادداشت های همراه
توزین بار (رابط باسکول)
تولید کد(Code Generator)
ثبت و کنترل عملکرد تولید
حسابداري مالي و كنترل بودجه
حسابداری عملیاتی (درآمد و هزینه)
حسابداری مالی تجمیعی
حضور و غیاب
حقوق، دستمزد و پرسنلی
خرید خارجی
خرید داخلی (تدارکات)
خرید و فروش ارز (صرافی)
داشبورد مديريتي
درخواست کالا
سامانه دستیار اموال
سامانه دستیار انبار
سامانه مدیریت سیستم‌های توزیع شده
سیستم های فرآیندی
فرآیندهای عملیاتی
فروش
فروش آنلاین (صنعت سیمان)
فروش فروشگاهی
مالی
مديريت امور سهامداران
مديريت وجوه نقد (خزانه داری)
مدیریت حضور کارکنان
مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)
مدیریت قراردادها و کنترل عملکرد پیمانکاران
مدیریت منابع انسانی (برنامه ریزی آموزشی)
مدیریت منابع انسانی (رفاه)
مدیریت منابع انسانی (کارگزینی و تشکیلات)
نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات
پرتال سهامداران
پرتال های سازمانی
کنترل کارکرد
گذار به مدیریت منابع سازمانی (RayWFE)
گزارش ساز پيشرفته