خدمات

 

يكي از اركان اصلي در مسير تحقق استراتژي ارائه‌ي راهكارهاي تخصصي مبتني بر فناوري اطلاعات به طيف متنوع مشتريان بازار هدف رايورز، انجام سلسله فعاليت‌هاي تخصصي ويژه به عنوان " خدمات تكميلي استقرار سيستم‌هاي يكپارچه و مبتني بر فرآيند" مي‌باشد.

 

      به همين منظور، شركت مهندسي نرم‌افزار رايورز با استفاده از ظرفيت‌هاي تخصصي مطرح و نام‌آشنا در بازار حرفه از يكسو و بکارگیری كادر تخصصي و تجهيز و سازماندهي نيروهاي كارشناسي ويژه از سوي ديگر،  شرايط لازم را براي انجام فعاليت‌هاي پيش از استقرار، در حين راه‌اندازي و پس از بهره‌برداري از محصولات نرم‌افزاری و راهکارهای ارائه شده، در زمينه‌هاي زير فراهم نموده است: