مشاوره و طراحی

تجربه طولانی، تنوع فعالیت های صورت پذیرفته و سابقه اجرای فعالیت های مشترک با شرکت های بین‌المللی و داخلی در عرصه ارائه راهکارهای بهبود سازمانی مبتنی بر بکارگیری فناوری اطلاعات، زمینه شکل‌گیری و پاسخ‌دهی به نیازهای مشتریان را فراهم نموده است.
بخش مشاوره شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز آماده ارائه خدمات در زمینه‌های زیر می‌باشد:
 • تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (ICT Strategy Plan)
 • تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (ICT Master Plan)
 • تدوین معماری سازمانی (Enterprise Architecture)
 • امکان سنجی، نیازسنجی و تدوین طرح فراخوان (RFP) پروژه‌ها
 • شناخت، مدل‌سازی و مستندسازی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمانی
 • بررسی چگونگی نیل به آمادگی الکترونیکی لازم برای اداره هوشمند کسب‌وکار (e-Readiness)
 • طراحی سیستم‌های عملیاتی خاص‌منظوره
 • مدل‌سازی اطلاعات پایه
 • امکان‌سنجی تبدیل اطلاعات
 • تهیه طرح سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی محصولات نرم‌افزاری