راهکار تخصصی موسسات و سازمان‌های ارائه دهنده‌ی خدمات پولی و بانکی


در پهنه‌ی اقتصادی کشور، بانکداری نیز یکی از صنایع مطرح‌ و پرآوازه برای فعالیت است و از جمله کسب و کارهای پر پتانسیل کشور به شمار می‌رود و از آنجائی که، بانک‌ها در ایران، تأثیرپذیری بسیار محدودی از نوسانات بازار جهانی و تغییر قیمت‌ها دارند، از نگاه سرمایه‌گذاران، مزایای سرمایه‌گذاری در آن‌ها دوچندان می‌شود.

راهکار تخصصی موسسات و سازمان‌های ارائه دهنده‌ی خدمات پولی و بانکی

بانک، موسسه‌ای تجاری است که با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده‌های مردم با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار می‌كند و در همین راستا، خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد. فعالیت‌های گسترده در بانک را می‌توان به دو وظیفه‌ی اصلی خلاصه کرد: نخست، نگهداری سپرده و دوم اعطای اعتبار مالکیت بانک‌ها در ایران به سه نوع دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی تقسیم‌بندی می‌شوند که جملگی تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی قرار دارند. برخی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در ایران فعالیت‌هایی شبیه بانکداری انجام می‌دهند و همچنین برخی از بانک‌های خارجی در ایران دارای شعبه می‌باشند.

تعريف راهکار مبتنی بر فناوری اطلاعات رایورز ویژه‌ی مؤسسات پولی و بانکی راهکار جامع مبتنی بر فناوري اطلاعات رایورز در مؤسسات و سازما‌ن‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پولی و بانکی، مجموعه‌ی سيستم‌ها و روش‌هایی است كه كليه فعاليت‌هاي حوزه‌های عملیاتی اصلي و لجستيكي آن‌ها را پوشش مي‌دهد و امكان مديريت مؤثر بر مبناي اطلاعات را در سازمان فراهم مي‌سازد. راهکار تخصصی رایورز برای این دسته از مؤسسات و سازمان‌ها، از یکسو حوزه‌های عملیاتی مالی، منابع انسانی، پشتیبانی و مدیریت را پوشش می‌دهد و از سوی دیگر از طریق برقراری ارتباط مکانیزه با سیستم‌های فعالیت اصلی (بانکداری الکترونیکی) بستر مناسب را برای محاسبه‌ی بهای تمام شده خدمات پولی و بانکی و نیز ایجاد پایگاه داده‌ی متمرکز برای اطلاعات مدیریت، مهیا می‌نماید.

خدمات مشاوره

طراحی و استقرار پايگاه داده

 •  پايگاه داده‌ی‌ يكپارچه برای سرپرستي‌ها و شعب 
 •  پایگاه داده‌ی متمرکز برای تجميع اطلاعات شرکت‌های گروه
 •  کاربست  ابزارهای انتشار و تبادل اطلاعات راه دور
استقرار پایگاه داده

استقرار نظام بودجه‌ریزی و بهای تمام شده (RayCOST)

 • تدوین سند طراحی مفهومی  
 • استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی
 • استقرار سیستم  بهای تمام شده
 • استقرار سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی
ابزارهای حوزه مديريت

نرم‌افزارهای حوزه‌ی اداری و منابع انسانی

 • اتوماسيون اداری مجهز به ماژول مدیریت جریان کار
 • تايم شيت و کنترل کارکرد نيروی انسانی
 • سامانه آنلاین دستیار انبار
 • حسابداری اموال و دارائی‌های ثابت
 • سامانه آنلاین جمع داری اموال
 • حسابداری بهای تمام شده‌ی فعالیت‌ها و خدمات بانكي
 • تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه
 • نرم‌افزارهای واسط جهت تعامل با سیستم بانكداري الكترونيكي
 • مدیریت امور سهامداران
 • پرتال سهام
خدمات مشاوره

نرم‌افزارهای حوزه‌ی بازرگاني و پشتیبانی (تأمین كالا و خدمات)

 • تداركات( خريد داخلي)
 • خريد (سفارشات) خارجي
 • مدیریت قراردادها
 • نگهداری و تعمیر تجهيزات
سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده

نرم‌افزارهای حوزه‌ی مالی و مدیریت سهام

 
 • حسابداری مالی (دفترداری)
 • مدیریت وجوه نقد (خزانه‌داری)
 • حقوق و دستمزد
 • حسابداری انبار
 • سامانه آنلاین دستیار انبار
 • حسابداری اموال و دارائی‌های ثابت
 • سامانه آنلاین جمع داری اموال
 • حسابداری بهای تمام شده‌ی فعالیت‌ها و خدمات بانكي
 • تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه
 • نرم‌افزارهای واسط جهت تعامل با سیستم بانكداري الكترونيكي
 • مدیریت امور سهامداران
 • پرتال سهام

نرم‌افزارهای حوزه‌ی مالی و مدیریت سهام

نرم‌افزارهای پيشنهادی به سازمان‌ها

ابزارها و امكانات سيستمي حوزه‌ی مدیریت ( RayBI)

 
 • ابزار گزارش ساز سیستم‌های عملیاتی (RayARPG)
 • ابزارگزارش‌دهي به مديريت (RayMRS)
 • ابزار تجميع و سازمان‌دهی اطلاعات (RayDWH)
 •  ابزار هوشمندی كسب و كار (Dashboard)

ابزارها و امكانات سيستمي حوزه‌ی مدیریت

ابزارها و امكانات سيستمي حوزه‌ی مدیریت

ابزارها و امكانات سيستمي حوزه‌ی مدیریت

services
‌‌

ویژگی‌های خاص و دغدغه‌های مدیران

 • پراکندگی مکانی و توزیع جغرافیایی سازمان
 • تعدد ادارات و شعب
 • تنوع فعالیت‌ها و خدمات پولی و بانکی
 • همگامی مستمر با رشد تکنولوژی‌، روش‌های روزآمد و لزوم ارائه‌ی خدمات نوین
 • مدیریت اموال و دارائی‌ها و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها
 • ایجاد و تعمیق یکپارچگی سیستمی در کل سازمان
‌‌

مراحل استقرار راهکار تخصصی رایورز

 • شناخت استراتژی و مطالعه‌ی سند چشم‌انداز و مأموریت و آشنائی با انتظارات مدیریت
 • بررسی و تحلیل ساختار سازمانی، سیستم‌ها و روش‌های موجود و ترسیم مدل مطلوب
 • سنجش درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی
 • طراحي مدل اطلاعاتي پایه با توجه به ضوابط و قوانین عمومی و خاص ( بانک مرکزی، ... )
 • طراحي و استقرا پايگاه داده
 • استقرار نظام سیستمی بودجه‌ریزی و بهای تمام شده  (RayCOST)
 • استقرار سیستم‌های تکمیلی Mis
 • برقراری  تعامل با سيستم‌هاي فعاليت اصلي (Core Banking)
 • به‌کارگیری ابزارها و امكانات سيستمي حوزه‌ی مديريت (Ray BI)
 •  استقرار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)
services
services
‌‌

دستاوردهاي مورد انتظار

 • تعمیق یکپارچگی در عملیات و حذف فواصل اطلاعاتی
 •  ارتقاء سطح رضايت‌مندی مشتریان و طرف‌های تعامل (درون و برون سازمانی)
 • اجراي غیرمتمرکز عملیات و كنترل متمركز اطلاعات
 • افزايش سرعت تصمیم‌گیری
 • كنترل منابع سازمانی و جلوگيری از هرز رفت آن‌ها
 • كنترل بهای تمام شده و پیش‌بینی واقع بینانه درآمد/ هزينه
 • ارتقاء سطح  بهره‌وری سازمان
 • امکان اداره‌ی هوشمند سازمان
 • تحقق شيوه‌ی مديريت بر مبنای اطلاعات
‌‌

استقرار سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (RayBPMS)

 • سیستم اتوماسیون اداری
 • ميزِكار كاربران (کارتابل الکترونیکی)
 • طراحی فرآیندهای گردش کار ( تعاملی و مستقل)
 • مدیریت درخواست‌های سازمانی (درگاه‌های ورودی سیستم‌های عملیاتی)
 • استقرار ابزار مدیریت گردش کار (BPM)
 • پيگيري، نظارت و سنجش مستمر فرآيند (BAM)
 • پيگيري و پايش گردش عمليات و اطلاعات (Dashboard)
 • دريافت بازخوردهاي مرحله‌اي و نهائي (Feedback)
 • گزارشات پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS)
استقرار سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (RayBPMS)
‌‌

لیست برخی از مشتریان

 • بانک ملی ایران
 • بانک اقتصاد نوین
 • بانک شهر
 • بانک سامان
 • بانک انصار
 • بانک آینده
 • بانک پارسیان
 • بانک ایران زمین
 • بانک قوامین
 • بانک دی
 • بانک قرض الحسنه رسالت
 • بانک پاسارگاد
 • بانک مهر اقتصاد
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • شرکت لیزینگ ایرانیان
 • شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
 • سامانتل
 • شرکت لیزینگ خودروکار
 • شرکت لیزینگ ایران
 • شرکت لیزینگ رایان سایپا
 • شرکت لیزینگ ایران و شرق
 • پرداخت الکترونیک سامان کیش
 • شرکت لیزینگ آریادانا
 • شرکت صرافی پارسیان
 • صرافی سامان
 • شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
 • شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان
 • شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار
 • شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها