بازديد رايگان از محيط شركت ها

شركت مهندسي شبكه و اطلاع رساني رايورز براي آن دسته از شركت ها و سازمان هايي كه در حال مذاكره براي عقد قرارداد با شركت رايورز و يا كاربر نرم افزارهاي رايورز مي باشند سرويس رايگان بازديد از شبكه و محيط سخت افزاري آن ها را ارائه مي كند. اين شركت ها مي توانند فرم تقاضاي "بازديد رايگان" را تكميل و يا با شماره 88548737 تماس حاصل نمايند.

CAPTCHA ی تصویری