• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products
post
page
acf-post-type
articles
agencies
notic_wpyticket
tablepress_table
webinars
podcasts
videos
solutions
products
acf-taxonomy
news
certificate

Cash and Treasury

گسترش فزاینده و پیچیدگی‌های فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستم‌های حوزه مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش‌ها و راه حل‌های نوین حسابداری و تسریع و دگرگونی شیوه‌های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. در این راستا موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار بوده و مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی و تجاری می‌باشد.

کاتالوگ نرم افزار
درخواست دمو

معرفی نرم افزار

به همین جهت نرم‌افزار مدیریت منابع و وجوه نقد دارای نقش بسیار مهم بوده و این نقش به طور خلاصه مشتمل بر موارد ذیل است:

1- اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت‌های مالی کمک نماید.

2- ارزیابی فرصت‌ها و مخاطرات تجاری را دراختیار مؤسسات اقتصادی و تجاری قرار می‌دهد.

3- ترازنامه، صورت‌های عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد توأما اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و هم چنین نقدینگی، توانایی باز پرداخت بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالی فراهم می‌آورند.

4- از آنجا که صورت جریان وجوه نقد، تحت تأثیر برخوردهای متفاوت حسابداری در خصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحدهای تجاری مختلف نیست، ارائه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می‌دهد.

امکانات و ویژگی ها

وجوه نقد و خزانه‌داری

گزارش ها

وجوه نقد و خزانه‌داری

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Ehtesham St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company