• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Cost control & Accounting

به منظور تحقق هزينه‌يابي و محاسبه بهاي تمام شده خدمات و دستیابی به سود (زیان) فعالیت ها و پروژه‌های امانی و پیمانی در مؤسسات و شرکت های غیر تولیدی ضرورت دارد جذب هزينه‌هاي مستقيم براي هر موضوع هزینه‌یابی با اتكاء به سيستم هاي عملياتي مربوطه صورت پذيرد و در ادامه از طريق شناسايي و ثبت هزينه‌هاي غيرمستقيم به تفكيك مراكز هزينه (اعم از مراکز هزینه ستادی و صف)، عمليات هزينه‌يابي و تسهيم انجام و بهاي تمام شده محاسبه شود.

کاتالوگ نرم افزار
درخواست دمو

اين راهكار از یکسو در سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات خدماتي (مشاوره‌ای، پژوهشی وآموزشی، پولی و بانکی، درمانی و بهداشتی و …) کاربرد دارد و از سوی دیگر، تنها راه محاسبه بهای تمام شده در فعالیت‌های پروژه محور (عمرانی، پیمانکاری، مهندسی و …) به شمار می‌رود.

سیستم‌های یکپارچه اطلاعات مدیریت رایورز به گونه‌ای طراحی گردیده که تسهیم اولیه (ثبت عوامل هزینه در مراکز هزینه) به صورت مکانیزه صورت می‌پذیرد و سیستم بهای تمام شده خدمات از طریق ماژول تسهیم، عملیات تسهیم ثانویه و اختصاص هزینه‌های سربار را از دوایر ستادی به مراکز هزینه صف (که مأموریت انجام فعالیـت اصـلی مؤسـسه را به عـهده دارند) آغـاز و در ادامه، ‌هزینه‌های مراکز، هزینه مهندسی/کارشناسی و خدماتی را، بر مبنای نوع محرک و رفتار هر یک به موضوع اصلی هزینه‌یابی (فعالیت ها، پروژه‌ها، قراردادها و …) تخصیص می‌دهد.

این سیستم موسسات خدماتی را قادر مي‌سازد تا ضمن محاسبه و كنترل هزينه‌ها، بهای هر يك از انواع خدمات را پس از محاسبه، تجزيه و تحليل نمایند تا امکان تصميم‌گيري بهینه را درباره توسعه امور خود فراهم آورند.

روش های تسهیم طراحی شده در سیستم، شامل روش‌های یک طرفه و دو طرفه است که با اجرای آن‌ها، به خوبی امکان سنجش مسئولیت و ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی را برای مدیریت ارشد سازمان، فراهم می‌سازد.

این سیستم به صورت کاملاً پارامتریک طراحی شده و عوامل هزینه، دوره‌های محاسباتی، مبانی، ضرایب و اولویت تسهیم هزینه‌ها، برحسب نوع رفتار واحدهای سازمانی قابل تعریف و تنظیم در آن می باشد.

امکانات و ویژگی ها

بهای تمام شده خدمات

گزارش

بهای تمام شده خدمات

  • سهم بری مراکز از خدمات متقابل (دهنده و گیرنده)

  • سهم مصرف مواد در اجرای پروژ ها و یا ارائه خدمات

  • نحوه سرشكن مصرف مواد (توجيه مصرف مواد اوليه در محصولات و نيم ساخته ها)

  • نحوه سرشكن مراكز هزينه (توجيه زمان مصرف شده جهت ساخت محصولات و نيم ساخته ها)

  • ماتريس كاركرد مراكز شامل كار مستقيم (مفيد) و كارهاي غير مفيد

  • آناليز بهاي تمام شده قرارداد/پروژه به تفكيك مواد، دستمزد، سربار و ...

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company