• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Credits

هدایت بودجه‌ی مصوب در مرحله اجرا، موضوع بسیار با اهمیتی است که از قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی مرتبط با هر یک از بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی تبعیت می‌کند. هر چند قوانین موضوعه‌ی حاکم بر این دو بخش متفاوت است اما روح حاکم بر آن‌ها همانا، کنترل هزینه‌ها  قبل از خرج و تخصیص اعتبار هزینه متناسب با درآمد متناظر با آن قلمداد می‌شود.

کاتالوگ نرم افزار
درخواست دمو

سیستم اعتبارات رایورز در ارتباط و تعامل با سیستم‌های حوزه مالی و تأمین،  ابزار مناسبی است که در فرآیند گردش عملیات مالی، از یکسو با انجام مستمر تفریغ در مراحل مختلف تأمین اعتبار( از توافقنامه تا عملکرد) و از سوی دیگر با اعمال  هدایت بازدارنده و یا هشدار دهنده، مسئولین اجرایی را در اعمال سیاست‌های کلان و خرد بودجه و گزارش‌دهی مستمر به ذینفعان یاری می‌نماید.

     امکان تعریف مراحل مختلف تأمین اعتبار، نحوه‌ی برقراری ارتباط آن با دیگر سیستم‌های عملیاتی و اعمال شیوه‌ی کنترل بر هر یک از ردیف‌های بودجه، امر بومی‌سازی سیستم را به‌ خوبی و متناسب با نیاز هر بنگاه میسر می‌سازد.

امکانات و ویژگی‌ها

سیستم اعتبارات

گزارش‌ها

سیستم اعتبارات

  • اعتبارات تخصیص نیافته

  • تخصیص هایی که تأمین اعتبار یا حواله نشده است

  • مانده تخصیص

  • تخصیص هایی که درخواست وجه نشده است

  • مبالغ قابل برگشت به خزانه

  • گزارشات خارج از شمول

  • گزارشات تفریق بودجه و ...

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company