• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Accumulative Accounting & Budget Control

سیستم حسابداری تجمیعی رایورز این امکان را به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های فوق مجموعه می‌دهد که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی غیرمتمرکز ، سرفصل‌ها و کدینگ حسابداری متفاوت و نیز رویه‌های مالی مستقل از سایر شرکت‌های گروه را (متناسب با ویژگی‌های کسب و کار خود) داشته باشند.

کاتالوگ نرم افزار
درخواست دمو

در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مالکیت بیش از یک شرکت در اختیار یک یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی معین است (هولدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مادر تخصصی، شرکت‌های پروژه محور با زیرمجموعه‌های دارای حسابداری مستقل،…)، تهیه‌ی ترازهای تجمیعی و صورت‌های مالی تلفیقی از نیازهای اساسی مراجع و مدیران برون‌سازمانی و درون سازمانی به شمار می‌رود که جهت رؤیت اطلاعات مالی در سطح کلان (و به صورت متمرکز) بر روی اطلاعات برآمده از عملیات واحدهای غیرمتمرکز زیرمجموعه‌های هر سازمان (شرکت‌های گروه) و به منظور اداره‌ی بهینه‌ی آن‌ها و تحقق شیوه‌ی مدیرت بر مبنای اطلاعات (برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکز در حین اجرای غیرمتمرکز) استفاده می‌شود.

سیستم حسابداری تجمیعی رایورز این امکان را به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های فوق مجموعه می‌دهد که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی غیرمتمرکز ، سرفصل‌ها و کدینگ حسابداری متفاوت و نیز رویه‌های مالی مستقل از سایر شرکت‌های گروه را (متناسب با ویژگی‌های کسب و کار خود) داشته باشند.

از آنجائی که در فرآیند تجمیع، سطح تجمیع اسناد حسابداری و تواتر دوره‌های زمانی آن بسیار حائز اهمیت است، سیستم حسابداری تجمیعی رایورز با تعبیه‌ی شابلون مکانیزه‌ی ویژه (که قابلیت انتخاب سطح و دوره‌ی زمانی تجمیع را به صورت دلخواه فراهم می‌سازد) به عنوان قلب تپنده سیستم، اطلاعات دریافتی از واحدهای زیرمجموعه‌ را ابتدا همگن و سپس تجمیع می‌نماید و از این طریق امکان تهیه‌ی ترازهای تجمیعی میسر می‌شود.

همچنین، اطلاعات تجمیع شده می‌تواند کار پایه‌ی تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی قرار گیرد و یا با استفاده از سیستم مکانیزه‌ی صورت‌های مالی رایورز، برای استخراج صورت‌های مالی تجمیعی شرکت‌های گروه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

امکانات و ویژگی ها

حسابداری مالی و كنترل بودجه تجمیعی

ارتباط با سایر سیستم ها

حسابداری مالی و كنترل بودجه تجمیعی

گزارش ها

حسابداری مالی و كنترل بودجه تجمیعی

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company