• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Materials and Capacity Planning

مأموریت اصلی این سیستم، برنامه‌ریزی مواد بر اساس محاسبات MRP و ارائه اطلاعات و کنترل مقدار نیاز مواد و منابع جهت تولید پیش‌بینی و سفارش‌های پیش‌بینی شده، طی دوره‌های آتی زمان بندی شده و هم‌چنین صدور درخواست‌های خرید جهت تأمین مواد و قطعات مورد نیاز ساخت می‌باشد.

کاتالوگ نرم افزار
دخواست دمو

مأموریت اصلی این سیستم، برنامه‌ریزی مواد بر اساس محاسبات MRPو ارائه اطلاعات و کنترل مقدار نیاز مواد و منابع جهت تولید پیش‌بینی و سفارش‌های پیش‌بینی شده، طی دوره‌های آتی زمان بندی شده و هم‌چنین صدور درخواست‌های خرید جهت تأمین مواد و قطعات مورد نیاز ساخت می‌باشد.

هم‌چنین این سیستم با احتساب ظرفیت‌های در دسترس منابع موردنیاز تولید، امکان تسطیح منابع جهت حداکثر استفاده را فراهم می‌سازد.

امکانات و ویژگی ها

برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت‌ها (MRP)

گزارش

برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت‌ها (MRP)

 • آمار فروش سال گذشته به تفکیک محصولات

 • پیش‌بینی محصولات به تفکیک سال و نگارش و تعداد ماهانه مورد نیاز

 • (طرح توليد (تعداد و تاریخ نیاز محصولات به تفکیک ماه‌های مختلف

 • لیست مواد مورد نیاز به تفکیک دوره‌های سال

 • کنترل مصرف واقعي و استاندارد مواد

 • نياز محصولات و نيمه ساخته‌ها بر اساس محاسبات MRP در دوره‌های سال

 • نياز مواد خام بر اساس محاسبات MRP در دوره‌های سال

 • دقایق نياز ابزار در ماه‌های سال

 • نياز تخصص‌های مختلف در ماه‌های سال

 • کنترل زمان مصرفي واقعي و استاندارد

 • بارکاري ماشين در دوره‌های ماهانه سال و بررسی اضافه ظرفیت و کسری ظرفیت

 • گزارش ماشین‌آلات جایگزین و تقویم بکار رفته در نتیجه leveling برنامه‌ریزی ظرفیت‌ها

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company