• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products
post
page
acf-post-type
articles
agencies
notic_wpyticket
tablepress_table
webinars
podcasts
videos
solutions
products
acf-taxonomy
news
certificate

راهکار تخصصی رایورز ویژه‌ی دانشگاه‌ها ، موسسات و مراکز آموزش غیر دولتی

افزایش شتابان تقاضا برای ورود به موسسات و مراکز آموزش عالی و نیز ضرورت تحقق هدف ” آموزش برای همه” و پاسخگویی به نیازهـای علمی و آموزشی رو به‌رشد جامعه از یکسو و مشکلات ساختاری و اختصاص منابع محدود مالی توسط دولت از سوی دیگر، اسـتفاده از منـابع و امکانـات بخـش خصوصـی را بـرای سرمایه‌گذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشیده است. و این مهم با ایجاد و توسعه‌ی دانشگاه¬ها، مؤسسات و مراکز آمـوزش عـالی غیردولتی به عنوان مشارکت سایر بخش‌ها در برنامه‌ی آموزش عالی کشور نمود یافـت.

هدف شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز از توسعه‌ی همکاری با این موسسات و مراکز، ارتقاء سطح بهره‌وری و افزایش کارائی آنان از طریق ارائه‌ی سیستم‌های یکپارچه و ارائه‌ی راهکار‌های بهبود سازمانی مبتنی برفناوری اطلاعات بوده است. شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز با استقرار سیستم‌های یکپارچه‌ی عملیاتی روزآمد در حوزه‌های مالی، اداری، منابع انسانی و پشتیبانی با رویکرد MIS، ابتدا نیازهای فناوری اطلاعات بخش‌های لجستیکی را پوشش می‌دهد و سپس از طریق پیاده‌سازی فرآیندهای مبتنی بر RayBPMS و تولید و بهره‌گیری از سرویس‌های الکترونیکی تعاملی، ارتباط مکانیزه بین آنها و سامانه‌های فعالیت اصلی (سیستم‌های حوزه‌ی پذیرش، آموزش، امور دانشجوئی و . . . ) مرکز آموزش عالی مورد نظر را برقرار می‌کند، بطوریکه شرایط لازم برای استقرار ابزارها و امکانات سیستمی حوزه‌ی مدیریت (RayBI) در آنها فراهم و بهره‌برداری از نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ممکن گردد. فعالیت‌های زیر در جهت نیل به اهداف فوق پیشنهادگردیده و آماده‌ی ارائه می باشد:

خدمات مشاوره
 • شناخت اهداف کلان سازمان و انتظارات مدیریت

 • بررسی سیستم‌ها و روش‌های موجود (عارضه‌یابی) و ارائه‌ی پیشنهاد بهبود (مدل مطلوب مقدور)

 • طراحی و تدوین طرح پروژه‌ی بهبود و استقرار

 • تعریف ساختار اجرای پروژه متناسب با درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی و تهیه‌ی جدول زمان‌بندی

 • طراحی مدل اطلاعاتی پایه و تنظیم کدینگ جداول پایه با رویکرد یکپارچه (کاربرد در RayMIS)

 • ارائه‌ی ‌مشاوره در جهت بهبود الگوی گزارش‌گری برون سازمانی و گزارش‌گیری درون سازمانی (کاربرد در RayBI)

 • مشارکت در تهیه‌ی نقشه‌ی فرآیندی و شناسنامه‌ی فرآیندهای سازمانی (کاربرد در RayBPMS)

 • شناخت اهداف کلان سازمان و انتظارات مدیریت

استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات
 • پایگاه داده‌ی یکپارچه برای هر یک از واحدهای تابعه (شعبه‌پذیری)

 • پایگاه داده‌ی متمرکز برای تجمیع اطلاعات زیر مجموعه‌ها (دیتا‌بیس پذیری)

 • استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات از راه دور

 • پایگاه داده یکپارچه برای شعب مختلف

 • پایگاه داده متمرکز برای تجمیع اطلاعات زیر مجموعه‌ها

سیستم اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS)
 • شرکت مهندسی نرم افزار رایورز در طول دوران فعالیت موثر خود تلاش‌ نموده است که با بهره‌گیری از تکنولوژی¬های روزآمد و متناسب با ارتقاء تدریجی آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها، سیستم یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS) را در سطح موسسات و مراکز آموزش عالی غیر¬دولتی، در جهت بهینه‌سازی و نظارت و پایش مستمر عملیات و اطلاعات آنها ارائه نماید.

ابزارهای حوزه‌ی مدیریت
 • ابزار ساخت و اجرای گزارش (RayARPG)

 • لایه‌ی گزارش‌دهی به مدیریت (RayMRS)

 • ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (RayDWH)

 • ارتباط با داشبوردهای کارآمد و مطرح در حرفه (Power BI، . . . )

 • ابزار ساخت و اجرای گزارش (RayARPG)

 • لایه‌ی گزارش‌دهی مدیریت (RayMRS)

 • ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (RayDWH)

 • ارتباط با داشبوردهای کارآمد و مطرح در حرفه (Power BI، . . . )

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS)
 • لايه سيستم‌های عملياتی مبتنی بر ميز کار

 • لايه اتوماسيون

 • لايه تصميم‌گيری بر مبنای اطلاعات

 • لايه اطلاع‌رسانی مديريتی

دامنه‌ی کاربرد RayBPMS در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزشی

با اتکاء به سیستم‌ مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS) می¬توان از یک‌طرف فرآیندهای درون سازمانی از جمله درخواست‌های پرسنلی(مرخصی، ماموریت، تشویق و تنبیه، . . . )، درخواست‌های فعالیت اصلی (مدرس و استاد جایگزین، اطلاع رسانی آنلاین در زمینه‌ی ثبت نام درکلاس¬ها و آزمون‌های مربوطه) و نظائر آنها را مکانیزه نمود و از طرفی دیگر فرآیندهای پوشش دهنده‌ی فعالیت‌های برون سازمانی را از جمله، فرآیند ثبت نام آنلاین دانشچویان واحدهای مختلف بدون نیاز به حضور فیزیکی، دریافت اعلامیه آنلاین در زمینه‌ی نتایج کلاس¬ها و آزمون¬ها و مشابه‌ آنها مدیریت کرد. این امر، از یک سو صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی جمع‌آوری اطلاعات آماری و عملکردی را بدنبال دارد و از سوی دیگر کنترل و تجزیه و تحلیل داده¬های دریافتی جهت برنامه‌ریزی¬های آتی را امکان پذیر می¬سازد.

دستاوردهای استقرار راهکار رایورز در موسسات و مراکز آموزشی

 • ایجاد یکپارچگی در حوزهای عملیاتی و حذف فواصل اطلاعاتی
 • برنامه‌ریزی و کنترل عملیات از طریق مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی
 • بازیابی سریع و به موقع اطلاعات
 • کنترل متقابل اطلاعات جهت اطمینان از صحت عملکرد
 • سازماندهی و انتشار اطلاعات قابل اتکاء
 • تسهیل و تدقیق اجرای عملیات
 • اجرای غیر متمرکز و کنترل متمرکز
 • تحقق شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Ehtesham St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company