• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Business Process Management (bpms)

پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز برای سازمان شما به چه معناست؟

کاتالوگ نرم افزار
درخواست دمو

پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز برای سازمان شما به چه معناست؟

راهکار RayBPMS شامل زیرساخت جامعی جهت شناسایی، تحلیل، طراحی، اجرا، یکپارچه سازی و کنترل فرآیندهای مبتنی بر سیستم در یک سازمان است. این راهکار با مدلسازی، خودکارسازی، مدیریت و بهینه سازی فرایندهای کاری و همچنین برقراری ارتباط با سایر سیستم های فعال در سازمان، امکان دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی سازمانی را فراهم می سازد.

کلیه ماژول‌های RayBPMS توسط شرکت مهندسی نرم افزار رایورز تولید شده است به نحوی‌که ضمن تطابق با استانداردهای جهانی، نیازهای بومی ذینفعان نیز مورد نظر قرار گرفته است. نگارش نخست سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز در پاییز سال 1390 با نام تجاری RayBPMS به بازار عرضه گردید و تا به امروز، توسعه آن به شکل مستمر ادامه یافته است.

امکانات و ویژگی ها

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company