• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Performance-Based Assignment Module

مرتبط ساختن برنامه راهبردی سازمان با عملکرد و به تبع آن فرایندها و منابع عملیاتی سازمان، یکی از دغدغه های اصلی مدیران در عرصۀ برنامه ریزی راهبردی است.

کاتالوگ ماژول
درخواست دمو

 ماژول تخصیص مبتنی بر عملکرد هدف، از ترکیب اطلاعات مقداری بودجه عملکردی با بودجه مصوب سالانه، امکان تخصیص بودجه مصوب بر اساس عملکرد را فراهم آورده و در قالب دوره های زمانی کوتاه (معمولاً سه ماهه) به ارزیابی انحرافات از بودجه می پردازد و گزارش ها و داشبوردهای مورد نیاز مدیریت را در اختیار قرار می دهد. با استفاده از این ماژول، انحرافات عملکرد واقعی از بودجه مصوب، در هر سطحی از عملکرد سازمان و در قالب فصول بودجه ای قابل ارزیابی است و ابزاری جهت اصلاح تخصیص مبالغ بودجه ای، طی دوره های عملکردی سال مالی در اختیار مدیران قرار می دهد.

امکانات و ویژگی ها

ماژول تخصیص مبتنی بر عملکرد

گزارش

ماژول تخصیص مبتنی بر عملکرد

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company