• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products
post
page
acf-post-type
articles
agencies
notic_wpyticket
tablepress_table
webinars
podcasts
videos
solutions
products
acf-taxonomy
news
certificate

Sales

فروش، قلب تپنده سازمان‌های ارائه‌کننده محصول است. اغلب میان سازمان‌ها تفاوت‌هایی خرد و کلان در انجام عملیات فروش وجود دارد، اما مشابهت‌هایی نیز هست تا بتوان نرم‌افزاری طراحی کرد تا امکاناتی منعطف و با قابلیت تطبیق با شرایط سازمان را فراهم آورد.

کاتالوگ نرم افزار
درخواست دمو

معرفی نرم افزار

فروش، قلب تپنده سازمان‌های ارائه‌کننده محصول است. اغلب میان سازمان‌ها تفاوت‌هایی خرد و کلان در انجام عملیات فروش وجود دارد، اما مشابهت‌هایی نیز هست تا بتوان نرم‌افزاری طراحی کرد تا امکاناتی منعطف و با قابلیت تطبیق با شرایط سازمان را فراهم آورد. این قابلیت‌ها برآمده از تجربه سالیان متمادی از پیاده‌سازی این نرم‌افزار نزد مشتریان گوناگون و دارای صنایع و حرفه‌های مختلف است.

نرم‌افزار فروش رایورز با انجام سه کار اصلی:

  • عملیات جاری فروش
  • کسب اطلاع و برقراری ارتباط از حوزه‌های مرتبط با فروش
  • و ارائه گزارشات فروش در سطوح مختلف درون و برون‌سازمانی

زیرساخت‌های موردنیاز سازمان شما را برای فروش خوب و درست برآورده می‌نماید. سابقه استفاده از نرم‌افزار فروش رایورز فراتر از دو دهه و نزد چند صد مشتری است که هر یک فعالیت‌های اقتصادی متنوعی را انجام می‌دهند و البته عمده آن‌ها، سازمان‌های با ابعاد متوسط به بالا هستند.

امکانات و ویژگی ها

سیستم فروش

گزارش ها

سیستم فروش

  • روز / ماه / سال

  • به تفکیک محصول

  • به تفکیک مشتری

  • به تفکیک شیوه فروش

  • گزارش سه ماهه فروش و برگشت از فروش

  • مانده سفارش

  • مانده تعهدات تعدادی و ریالی در سطح مشتری

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Ehtesham St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company