اطلاعات موجود در سیستم‌های عملياتی واحدهای زیرمجموعه شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به صورت هولدینگ اداره شده و دارای توزیع جغرافیایی می‌باشند، به خودی خود قابليت استفاده چندانی جهت تصمیم‌گیری‌های استراتژيك و مهم در سطح مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر سازمان مادر را ندارند. اين اطلاعات می‌بایست از یکسو تغيير شكل يافته و به اشکال متفاوت و دلخواه ادغام و تلخيص شوند و از سوی دیگر، تغییرات لازم به طریقی بر روی آن‌ها اعمال شود تا قابليت استفاده جهت تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلیدی را به دست بیاورند.

ابزار سازماندهی تجمیع اطلاعات (RayDWH)

ابزار تجميع و سازمان‌دهی اطلاعات قادر است در محیط‌های اطلاعاتی همگن در هر  یک از زیر مجموعه‌ها -از طریق بازيابي كليه اطلاعات مورد نياز مديريت- امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را ایجاد کند.

بدين معني كه علاوه بر فراهم نمودن زمينه اعمال نظارت از طريق سیستم‌های عملیاتی و بازيابي اطلاعات ساده و تركيبي درباره نيازهاي پيش بيني نشده، امكان تهیه چك ليست گزارشات مديريت را به صورت لحظه‌ای و یا در دوره‌های زماني روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه فراهم می‌سازد. 
با انجام عمليات (Extract ,Transform ,Load) ETL اطلاعات از سیستم‌های عملياتي سازمان‌های زیرمجموعه، استخراج (Extract) و پس از تبدیل و تغییر فرم کدها و همگن شدن آن‌ها و نیز محاسبه دوباره ستون‌های محاسباتی، تغییر شکل (Transform) داده، در پایگاه اطلاعاتی مقصد بارگذاري می‌شوند (Load). در این مرحله است که می‌توان با به کارگیری ابزار توانمند گزارش‌گیری پویا (ARPG) کلیه گزارشات آماری، مقایسه‌ای و مدیریتی را با فرمت‌های مختلف (نمودار، EXCEL, TEXT, XML و ...) استخراج نمود.

ویژگی‌های سیستم

ابزار سازماندهی تجمیع اطلاعات (RayDWH)

ویژگی‌های بارز

 • گردآوری اطلاعات موجود از سیستم‌های عملياتي واحدهای زیرمجموعه
 • ایجاد پایگاه داده متمرکز بر اساس اطلاعات موضوع محور/ یکپارچه/ غیر فرار/ و زمان محور (بایگانی زمانی اطلاعات)
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای کنترل فرآیند تصمیم‌گیری مدیریتی
 • کمک به تست فرضیات در سطح مدیران میانی و بالاتر از طریق آزمون وخطا
 • معماری انعطاف‌پذیر برای ساخت انواع جداول اطلاعاتی
 • ایجاد مدل مناسب برای تبادل و انتقال داده‌ها
 • تجزيه و تحليل داده‌ها براي اتخاذ تصميم درباره عملكرد آني و آتي سازمان
 • ایجاد "پایگاه اطلاعات آماری و مدیریتی" برای هریک از زیرمجموعه‌ها
 • اطمینان از کیفیت و یکپارچگی اطلاعات و منابع اطلاعاتی
ابزار سازماندهی تجمیع اطلاعات (RayDWH)

امکانات

 • انتخاب به تعداد دلخواه از پرونده‌های سیستم‌های عملیاتی و تعریف پیوندهای متنوع مابین آن‌ها
 • تغییر شکل (همگن‌سازی) اطلاعات (کدینگ) واحدهای زیرمجموعه
 • ایجاد ستون‌های محاسباتی جدید بر اساس مقادیر یک یا چند ستون اطلاعاتی و فرمول محاسبه آن‌ها در مرحله Transform
 • تعریف جداول و ستون‌های اطلاعاتی موردنیاز در هنگام استخراج
 • مرتب‌سازی اطلاعات هنگام استخراج بر حسب مقادیر یک یا چند ستون اطلاعاتی به صورت صعودی و یا نزولی
 • استخراج بخشی از اطلاعات با شرایط تعیین شده توسط سازمان مادر
 • تلخیص و مقایسه اطلاعات در زمان استخراج
ابزار سازماندهی تجمیع اطلاعات (RayDWH)

مزایا و برتری‌ها

 • تهیه گزارشات مقایسه‌ای حوزه‌های مختلف هر یک از زیرمجموعه‌ها
 • طراحي گزارشات ادغامي و تلخيصي از اطلاعات تمامي سیستم‌های هر یک از زیرمجموعه‌ها
 • تهيه نمودار از گزارشات طراحي شده
 • ارسال خروجي گزارشات به ساير سیستم‌ها و ابزارها مانند EXCEL , TEXT , XML و SQL
 • دریافت اطلاعات خروجی با شرایط موردنیاز مدیران
 • اجرای گزارشات تهیه شده تحت وب