• English
ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

حوزه مالی

در تعاريف نوين، حسابداری را فرآيند طبقه بندی، پردازش و گزارشگیری اطلاعات اقتصادی می‌نامند؛ به طوری كه برای استفاده كنندگان اطلاعات مذكور، شرایط و امكان قضاوت و تصميم گيری آگاهانه را فراهم سازد. امروزه انجام اين فرآيند بدون استفاده از تکنولوژی‌های روز که بخشي از آن را نرم افزارها تشکيل می‌دهند امکان پذير نمی‌باشد.

رویکرد

طبق تعریف، سيستم حسابداری مالی و دفترداری به دليل اینكه از یکسو تمامي فعاليت‌های سازمان را به يك واحد قابل اندازه‌گيری “واحد پولی همگن” تبديل می‌نمايد و امكان نظارت، كنترل و پيگيری را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، با اعمال كنترل داخلی قوی، امكان بروز اشتباه را به حداقل می‌رساند، پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی را از طریق سیستم حسابداری انجام می‌دهند.

این امر موجب می‌گردد که سيستم حسابداری، تبديل به سيستمی فراگير و محوری شود كه طی دوره مالی، جزئیات كليه معاملات و رويدادها در آن انعكاس يافته و دچار تورم اطلاعاتی گردد. اين انباشته شدن حتی اگر با طبقه‌بندی مناسب نیز همراه باشد، قطعاً مفيد و قابل فهم بودن گزارش‌های مالی و مدیریتی را خدشه‌دار می‌کند و در مواردی حتی موجب گمراهی استفاده كنندگان از اطلاعات می‌گردد.

به همین دلیل شرکت مهندسی نرم افزار رایورز، در طراحی‌های نوین نرم افزارها برای سازمان‌های متوسط و بزرگ، سطح اهمیت و تجمیع اطلاعات را مورد توجه قرار داده است و بر اساس استاندارد زیر، بر “اهميت و تجميع” در تهيه صورت‌های مالی تاکید می‌نمايند :

“تمامی اقلام با اهميت بايد به طور جداگانه در صورت‌های مالی ارائه شوند و مبالغ كم اهميت بايد با مبالغ دارای ماهيت يا كاركرد مشابه جمع شود و نيازی به ارائه جداگانه آن‌ها نيست “

با بكارگيری كليه زير سيستم‌های عملياتی حوزه مالی شرکت رایورز اين امكان فراهم می‌شود كه :

  • در پايين‌ترين سطح لازم، اطلاعات همزمان با اجرای عمليات در هر حوزه، توليد و در سيستم مربوطه نگهداری شود و سيستم حسابداری مالی و دفترداری در زمان‌های مورد نياز بر اساس ضوابط و الگوهايی كه تعيين مي‌نمايد در سطح مورد نياز، اطلاعات را در قالب ثبت‌های مالی دريافت نمايد تا از متورم شدن سيستم جلوگيری شود.
  • به دليل اينكه در هر بخش، عمليات آن به صورت تخصصی طراحی می‌گردد كنترل‌های داخلي قوی برای ثبت و ضبط عمليات ايجاد می‌گردد.
  • از آنجایی كه با تكميل فرآيند عمليات هر حوزه، اسناد به صورت خودكار ايجاد می‌شوند واحد مالی جهت تهيه اطلاعات براي ثبت اسناد، احتياج به پيگيری ساير واحدها ندارد.
  • با توجه به اينكه اسناد با تكميل فرآيند عمليات به صورت خودكار صادر می‌شوند می‌توان نسبت به صحت و کامل بودن ثبت‌های حسابداری اطمينان كسب كرد.
از ما سوال بپرسید

اگر برای دریافت مشاوره نیاز به کمک دارید فرم را پر کنید ما در اسرع وقت با شما تماس میگیریم .

Hidden
تماس با ما

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنکران شماره ۵

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

info@rayvarz.com

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار رایورز می باشد.